Zahajujeme sérii rozhovorů s osobnostmi z oblasti práce s mládeží, participace a strukturovaného dialogu. Cílem je ukázat rozmanitost aktivit, motivací a zkušeností. Prvním je Václav Kříž a jeho podnětný svět Mladých občanů.

Rozhovory ze světa strukturovaného dialogu. Václav Kžíž

Václav Kříž

medailonek: Jeho zájem o veřejný prostor usměrnila účast v projektu municipalita, který teď sám spolu-realizuje pro další zájemce z řad mladých lidí. Do světa strukturovaného dialogu se aktivně zapojil v září loňského roku na konferenci o politické participaci a právech mladých v Římě. Dnes je zastupitelem v rodném městě a inicioval vznik sdružení Mladí občané (MOB), které sdružuje podobně smýšlející mladé lidi. Kdo to je a kde se s ním můžete setkat, Vám již zodpoví sám.

1. Ty jsi hodně občansky a politicky aktivní? Kde všude najdeme tvé stopy?

Zatím jich moc není, ale snažím se, aby nějaké byly. V současnosti pracuji v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a zároveň vedu spolek Mladí občané. Minulý podzim jsem se dostal do zastupitelstva v mém rodném městě Krásně. Všechny tři oblasti se skvěle doplňují a neuvěřitelným způsobem mě obohacují.

2. Co znamená být členem mladých občanů?

Být aktivní a zajímat se o veřejné dění – politiku. To jsou dva základní předpoklady (M)mladého občana. Na základě nich vytváříme skupinu pozitivně naladěných lidí, kteří pomáhají sobě navzájem a zároveň ostatním mladým lidem pochopit dění kolem sebe a případně jim i ukázat možnosti jak do něj aktivně zasáhnout. Jsme ale také postavení na tom, že se skrze rozličné debaty, týmové akce atd. lépe poznáváme a vytváříme si tak přátelství na celý život.

3. Co je projekt Municipalita? A jaké jsou výstupy (výsledky)?

Municipalita je soutěžně vzdělávací projekt pro středoškoláky, který jim představuje místní úroveň veřejného dění a politiky, představuje jim různé aktéry, kteří na místní úrovni působí nebo k ní mají co říct. Municipalita jde ruku v ruce s prioritami Strukturovaného dialogu – snaží se zapojit mladé lidi do diskuse o veřejném dění, snaží se mladé lidi posunout dál pomocí vzdělávání a zároveň díky projektu zjišťujeme postoje a problémy mladých lidí. Výsledkem Municipality je to, že zase další mladí vědí, že místní dění je důležité a vědí jak se do něj zapojit a koho při tom oslovit. Mnozí z účastníků mají možnost dále pokračovat v aktivitách díky stáži v Parlamentu ČR nebo stáži u některé z partnerských organizací.

4. Kdo jsou vaši partneři a jak jste je kontaktovali?

Letos jsme měli například Institut politologických studií FSV UK, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Oživení, Nadační fond proti korupci, Transparency International, Středisko regionálních a správních věd VŠE, Centrum pro regionální rozvoj, SmartCities, reSite, Občankáři, Česká středoškolská unie a ProStředoškolák. Snad jsem na nikoho nezapomněl. Klíčové po výběr partnerů bylo určení si témat, kterým se chceme věnovat. Samotné domlouvání spolupráce nebylo nijak problematické. Projekt dával partnerům smysl a viděli, že máme velký zájem na tom jej zrealizovat a udělat tak něco dobrého. Může to znít až příliš jednoduše, ale tohle je přesně to nejdůležitější pro takovéto projekty. Všechny spolupracující organizace se na projektu podíleli zadarmo. Za skvělá vystoupení a pomoc s celým projektem jim patří velký dík.

5. Jaké překážky bylo potřeba překonat pro realizaci projektu Municipalita? Jak jste je překonali?

Napadají mě tři věci. První je rozhodně organizace – letošní Municipalitu organizovali absolventi té minulé, takže původní účastníci. Starý organizační tým musel předat všechny zkušenosti, ačkoliv to šlo bez problému, i tak to bylo náročné. Každopádně je potřeba, aby se organizování projektu předávalo dál, a obohatilo zase další mladé lidi. Dalším problémem byla propagace – je těžké se dostat ke středoškolským studentům přímo na jejich školy. Tohle je dlouhodobí problém, ale i tam zaznamenáváme zlepšení. Rozhodně musíme vyzdvihnout pomoc České středoškolské unie, ProStředoškoláky a Občankáři.cz (Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd)

. 6. Dokázal bys popsat svůj názor na strukturovaný dialog jednou větou?

Nástroj s obrovským potenciálem pro sdílení relevantních informací a zkušeností v rámci celé EU.

7. Jak hodnotíš svou účast na Konferenci Mládeže v Římě s půlročním odstupem?

Velmi pozitivně, především z důvodu obohacujících rozhovorů i přednášek, které ve mě doposud rezonují ve spojitosti s nově získávanými zkušenostmi. Celé své působení vidím v širším kontextu a to je důležité.

8. Vzkaz do světa strukturovaného dialogu?

Zmínil jsem projekt Municipalita pro středoškoláky. Každopádně MOB se zaměřuje i na starší mládež. Nově například organizujeme každý měsíc debaty politických mládeží. Připravujeme naši letní školu a pomalu se začínáme zaměřovat i na mezinárodní prostředí. Pokud se chce někdo přidat a pomoci, tak budeme rádi. Pokud ne, tak ať dorazí na naše akce a bude se chtít zapojit taky.

Chcete konkrétní informace o MOB a Municipalitě? Zde pro Vás odkazy s informacemi.

Mladí občané- webová stránka. Akademie Mladých občanů: Municipalita není jediným velkým projektem MOB.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu