Regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě

Od ledna do června 2017 diskutují díky projektu Rozhoduj o Evropě (EUTIS a CEP) mladí lidé s politiky a úředníky z různých úrovní. Nejinak tomu bylo i v Brně 23. ledna. K čemu došli? Máte taky chuť se zapojit? Stojí to za to.
Rozhoduj o Evropě, regionální seminář v Brně 23. ledna 2017

**Datum, čas a místo:** 23. 1. 2017, 14:30 – 16:00, Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2, Brno

**Účastníci participující na doporučeních:**
mladí lidé (studenti SŠ) + osoby s rozhodovací pravomocí: Martin Landa, starosta městské části Brno-střed; Angelika Gergelová, Eurocentrum Brno; Michael Murad, EUTIS

**typ výstupu** – argumenty z diskuse o problémech, které identifikovali sami účastníci semináře

**počet lidí:**

* 13-30 let: 23 studentů SŠ z Jihomoravského kraje (převážně Brno)
* počet stakeholderů: 3

> *Semináře Rozhoduj o Evropě se konají v regionech ČR a SR až do června. Chcete se zúčastnit ve svém kraji? Sledujte [www.rozhodujoevrope.cz](http://rozhodujoevrope.cz/regionalni-seminare.html) a přihlaste se.*

## Problémy identifikované mladými účastníky na evropské úrovni (a doporučení k jejich řešení)

**školství**

* problematiku školství vnímá každý účastník odlišně. Je potřebné více podporovat odborné vzdělávání a řemesla, učňovské obory – máme příliš vysokoškoláků – řešení: jednotné přijímací zkoušky na VŠ (ale jsou zde rizika) + finanční podpora studentů odborných škol (učilišť)
* Důležité je klást nároky na kvalitu studijních oborů a absolventů, absolventi učňovských oborů tvoří větší část nezaměstnaných – proto by měl být kladen větší důraz na kvalitu
* spíše v rukou národních států, EU neřeší; důraz na to, aby mladí lidé neopouštěli studium předčasně; soulad vzdělávání s trhem práce

**migrace**

* kontrola hranic, bezpečnostní prověrky, ověřování dokladů
* uprchlíci – rozdělení do jednotlivých členských zemí EU podle různých kritérií (velikost země, ekonomická situace, možnosti práce) – každá země má mít tolik uprchlíků, kolik může zvládnout
* EU by měla více spolupracovat s NATO na řešení válečných konfliktů – odkud uprchlíci utíkají, v případě vyřešení konfliktu se mohou vrátit. EU by nad nimi mohla určitou dobu držet ochranu.

**přílišná regulace na evropské úrovni (náplně do elektronických cigaret, držení zbraní…)**

## Problémy identifikované mladými účastníky na celostátní úrovni (a doporučení k jejich řešení):

**školství – školní osnovy (to jak konkrétní školy učí) – vzdělávání neodpovídá z pohledu studentů 21. století – problém je v učitelích i v malé hodinové dotaci pro moderní dějiny**

**malé propojení výuky s praxí**

**učitelé učí dlouhá léta stejně a jejich výuka není atraktivní**

* větší motivace učitelů, zvýšení prestiže učitelů, přezkušování učitelů – jak který učitel učí – zlepšení kvality výuky na středních školách
* více hodin moderního dějepisu na školách, více občanské nauky (i politologie) – i na úkor hudební anebo výtvarné výchovy; studenti se zájmem o moderní dějiny by měli mít na školách možnost se více moderním dějinám věnovat.
* Zavedení předmětu „občanského minima“ – každý člověk by měl být vzdělán v občanském základu (krom moderní historie i např. praktické záležitosti spojené s životem ve společnosti – např. základy pracovního práva, finanční gramotnost atp.)

**Vysoké daňové odvody ze studentských brigád**

* Zjednodušení daňového systému, studenti by měli být lépe informováni, jaká jsou jejich práva vůči zaměstnavatelům a měli by ve škole získat základní povědomí o daních a jejich povinnostech v této oblasti
* Studenti by uvítali možnost odpracovat za rok více hodin – zaměstnavatelé by pak nemuseli různým způsobem obcházet zákon – zlepšení podmínek pro zaměstnávání studentů

**Pamlsková vyhláška – dopadá i na středoškoláky (když má gymnázium osmiletý studijní program)**

* Studenti by rádi měli možnost koupit si kávu

> *Tento a další výstupy ze seminářů Rozhoduj o Evropě naleznete [v sekci Dokumenty](http://www.strukturovanydialog.cz/soubory/rozhoduj-o-evrope-vystupy-ze-s...).*

## Problémy identifikované mladými účastníky na místní/krajské úrovni (a doporučení k jejich řešení):

**Doprava – musí se jednat o stavbě obchvatu Brna**

* Podpora MHD: zavedení MHD zdarma – bylo by to nákladné, kompromisem může být platba za čas ve kterém cestujete (ve špičce dražší, mimo špičku levnější); posílení MHD i v okrajových částech Brna

**Využití okolí vody (řek) v Brně – nevyužitá místa**

* Vyčištění těchto oblastí, zřízení náplavky, kanoistika a další vodní sporty, vytvoření cyklostezek, k rybolovu

**Chátrající domy v centru**

* Chátrající soukromé domy v centru lze obtížně řešit

**Vzhled centra a okolí hlavního nádraží**

* Zvýšení dozoru policie, přítomnost sociálních pracovníků (i streetworkerů), dohled kamer, čištění chodníků a celková rekonstrukce hlavního nádraží a jeho okolí
* K dispozici by mělo být veřejné WC
* Celkově lepší sociální politika státu – motivovat lidi (Romy) k práci

> *Fotografie ze semináře [najdete zde](http://rozhodujoevrope.cz/galerie/items/regionalni-seminar-brno-23-ledna...).*

Mohlo by vás zajímat