Od ledna do června 2017 diskutují díky projektu Rozhoduj o Evropě (EUTIS a CEP) mladí lidé s politiky a úředníky z různých úrovní. Nejinak tomu bylo i v Brně 23. ledna. K čemu došli? Máte taky chuť se zapojit? Stojí to za to.

Rozhoduj o Evropě, regionální seminář v Brně 23. ledna 2017

Datum, čas a místo: 23. 1. 2017, 14:30 – 16:00, Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2, Brno

Účastníci participující na doporučeních: mladí lidé (studenti SŠ) + osoby s rozhodovací pravomocí: Martin Landa, starosta městské části Brno-střed; Angelika Gergelová, Eurocentrum Brno; Michael Murad, EUTIS

typ výstupu – argumenty z diskuse o problémech, které identifikovali sami účastníci semináře

počet lidí:

 • 13-30 let: 23 studentů SŠ z Jihomoravského kraje (převážně Brno)
 • počet stakeholderů: 3

Semináře Rozhoduj o Evropě se konají v regionech ČR a SR až do června. Chcete se zúčastnit ve svém kraji? Sledujte www.rozhodujoevrope.cz a přihlaste se.

Problémy identifikované mladými účastníky na evropské úrovni (a doporučení k jejich řešení)

školství

 • problematiku školství vnímá každý účastník odlišně. Je potřebné více podporovat odborné vzdělávání a řemesla, učňovské obory – máme příliš vysokoškoláků – řešení: jednotné přijímací zkoušky na VŠ (ale jsou zde rizika) + finanční podpora studentů odborných škol (učilišť)
 • Důležité je klást nároky na kvalitu studijních oborů a absolventů, absolventi učňovských oborů tvoří větší část nezaměstnaných – proto by měl být kladen větší důraz na kvalitu
 • spíše v rukou národních států, EU neřeší; důraz na to, aby mladí lidé neopouštěli studium předčasně; soulad vzdělávání s trhem práce

migrace

 • kontrola hranic, bezpečnostní prověrky, ověřování dokladů
 • uprchlíci – rozdělení do jednotlivých členských zemí EU podle různých kritérií (velikost země, ekonomická situace, možnosti práce) – každá země má mít tolik uprchlíků, kolik může zvládnout
 • EU by měla více spolupracovat s NATO na řešení válečných konfliktů – odkud uprchlíci utíkají, v případě vyřešení konfliktu se mohou vrátit. EU by nad nimi mohla určitou dobu držet ochranu.

přílišná regulace na evropské úrovni (náplně do elektronických cigaret, držení zbraní…)

Problémy identifikované mladými účastníky na celostátní úrovni (a doporučení k jejich řešení):

školství – školní osnovy (to jak konkrétní školy učí) – vzdělávání neodpovídá z pohledu studentů 21. století – problém je v učitelích i v malé hodinové dotaci pro moderní dějiny

malé propojení výuky s praxí

učitelé učí dlouhá léta stejně a jejich výuka není atraktivní

 • větší motivace učitelů, zvýšení prestiže učitelů, přezkušování učitelů – jak který učitel učí – zlepšení kvality výuky na středních školách
 • více hodin moderního dějepisu na školách, více občanské nauky (i politologie) – i na úkor hudební anebo výtvarné výchovy; studenti se zájmem o moderní dějiny by měli mít na školách možnost se více moderním dějinám věnovat.
 • Zavedení předmětu „občanského minima“ – každý člověk by měl být vzdělán v občanském základu (krom moderní historie i např. praktické záležitosti spojené s životem ve společnosti – např. základy pracovního práva, finanční gramotnost atp.)

Vysoké daňové odvody ze studentských brigád

 • Zjednodušení daňového systému, studenti by měli být lépe informováni, jaká jsou jejich práva vůči zaměstnavatelům a měli by ve škole získat základní povědomí o daních a jejich povinnostech v této oblasti
 • Studenti by uvítali možnost odpracovat za rok více hodin – zaměstnavatelé by pak nemuseli různým způsobem obcházet zákon – zlepšení podmínek pro zaměstnávání studentů

Pamlsková vyhláška – dopadá i na středoškoláky (když má gymnázium osmiletý studijní program)

 • Studenti by rádi měli možnost koupit si kávu

Tento a další výstupy ze seminářů Rozhoduj o Evropě naleznete v sekci Dokumenty.

Problémy identifikované mladými účastníky na místní/krajské úrovni (a doporučení k jejich řešení):

Doprava – musí se jednat o stavbě obchvatu Brna

 • Podpora MHD: zavedení MHD zdarma – bylo by to nákladné, kompromisem může být platba za čas ve kterém cestujete (ve špičce dražší, mimo špičku levnější); posílení MHD i v okrajových částech Brna

Využití okolí vody (řek) v Brně – nevyužitá místa

 • Vyčištění těchto oblastí, zřízení náplavky, kanoistika a další vodní sporty, vytvoření cyklostezek, k rybolovu

Chátrající domy v centru

 • Chátrající soukromé domy v centru lze obtížně řešit

Vzhled centra a okolí hlavního nádraží

 • Zvýšení dozoru policie, přítomnost sociálních pracovníků (i streetworkerů), dohled kamer, čištění chodníků a celková rekonstrukce hlavního nádraží a jeho okolí
 • K dispozici by mělo být veřejné WC
 • Celkově lepší sociální politika státu – motivovat lidi (Romy) k práci

Fotografie ze semináře najdete zde.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu