Studentka v Bangladéši, stanovy a spolupráce s městem. Prozkoumejte první kroky jak vybudovat parlament. Více, co to obnáší?

Městská parlament dětí a mládeže Jindřichův Hrade v rozhovoru pro Strukturovaný dialog s mládeží

Úvodní slovo:

Rozhovor s MPDM v Jindřichove Hradci jsme chtěli udělat již dlouho. Jeho příběh je úzce spjat se strukturovaným dialogem s mládeží a projektem, který na jihu „frčí“ už rok. ICM Jindřichův Hradec se pustilo do SD s projektem JUNULARA a jeden ze skvělých výstupů je právě založení Městského parlamentu dětí a mládeže JH. Tamní mladí moc dobře vědí, co chtějí, a teď mají i nástroj, jak to naučit ostatní a mít akční město (nejen) pro mladé. Pro popis prvotního impulsu ke vzniku MPDM si vypůjčíme text z jejich stránky:

„Myšlenka založit Městský parlament dětí a mládeže v Jindřichově Hradci (MPDM) je již delší dobu, ale až s projektem strukturovaný dialog JUNULARA, který zajišťuje Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci, se dali věci do pohybu. Na prvním semináři zde byla přednášet p. Votavová z Národního parlamentu dětí a mládeže, se na konci tohoto semináře definitivně rozhodlo, že se budeme snažit o to, aby v Jindřichově Hradci vznikl MPDM. Jelikož MPDM nemůže být samostatná organizace, zastřešující organizací bude Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci. Městský parlament dětí a mládeže je nepolitické sdružení mladých lidí z jindřichohradeckých základních a středních škol, kteří chtějí něco ve svém městě změnit.“

Kdo nejlépe řekne, co vedlo ke vzniku tak velkého projektu a co to obnáší? Sami zakladatelé.

Inspirujte se a zasmějte se členy MPDM JH (Parlament aktuálně tvoří deset nadšenců a jedna koordinátorka. Vše o formálním složení najdete níže v odkazu (výroční zpráva odkaz) Rozhovor se třemi zástupci: Eliška Elmerová, Tomáš Záruba, Adam Chyška


Kde jste narazili na nápad založit Městský parlament?

Eliška: Díky hostům naší první debaty projektu Junulara. Hledala jsem si informace o hostech, kteří mají dorazit a tím jsme našla web NPDM.

Adam: Po setkání s Janou Votavovou, koordinátorkou NPDM. Ta nám řekla o tom, co to znamená parlament dětí a mládeže.

Tomáš: Je pravda, že nápad máme právě díky projektu JUNULARA- strukturovaný dialog s mládeží.

Co bylo tím impulzem do toho jít?

Eliška: Líbil se mi nápad parlamentu mladých tady v Hradci, ale nebyla jsem rozhodnutá, že se chci zapojit. Ale myslím, že to za mě vyřešila paní Kubincová, která, když se chystal přípravný výbor pro parlament, tak řekla: „No, Eliško a ty jdeš s námi.“ A to rozhodlo. Nakonec jsem se stala i předsedkyní :-).

Tomáš: Já neváhal, věděl jsem od začátku, že do toho chci jít. Byl jsem koordinátorem přípravného výboru. Mým úkolem bylo vše dát dohromady a to se, zdá se, povedlo.

Jak se „rozhýbe“ takový parlament dětí a mládeže?

Tomáš: Museli jsme sehnat další mladé, jestli do toho s námi půjdou, sepsat stanovy, jednací řád a připravit projekty do začátku, abychom měli rovnou co začít dělat.

Co byli první projekty vašeho parlamentu?

Adam: První projekt byla venkovní posilovna. To byl můj nápad. (dole v odkazech je link na FB kampaň)

Eliška: My (parlamenťáci) jsme si sedli a Adam začal házet nápady. Jelikož Adam se toho nebál a začal házet čím dál tím větší šílenosti, tak jsme začali házet i my. Tak vznikl třeba bazar knih. Výtěžek bazaru půjde na projekt adopce na dálku holčičky v Bangladéši.

Adam: Chtěli jsme také spolupracovat s městem, proto se zapojíme i do akce na podporu využití kola pro cestu do školy a do práce. Do práce na kole je soutěž města Jindřichův Hradec a probíhá celý květen. (Chcete se zúčastnit? Odkaz dole)

Eliška: Zapojíme se do kategorie zdobení kola. Tam se vyřádím hlavně já.

Zmínili jste město. Jak probíhalo navazování vztahů mezi vznikajícím parlamentem dětí a mládeže a městskými zastupiteli a úředníky?

Eliška: My jsme začali s tím, že chodíme na každé zasedání zastupitelstva. Je dobré ukázat, že se zajímáme o dění ve městě a snažíme se vždy osobně pozdravit starostu a místostarostu města, aby věděli, že jsme tam byli.

Tomáš: Pro představu je dobré vědět, že zasedání bývá jednou do měsíce. Dá se stihnout být na všech.

Adam: No bohužel také vidíme, že někteří zastupitelé s námi moc spolupracovat nechtějí.

Setkali jste se tedy jak s pozitivním přístupem, tak s negativním. Jak to vypadá? Na co se mají potencionální parlamenťáci připravit?

Adam: Nezájem vypadá tak, že vůbec neposlouchají, nechtějí s námi nic řešit a ignorují nás.

Co poradíte těm, kteří chtějí založit parlament dětí a mládeže? Jak se psychicky připravit?

Tomáš: Psychicky? Neustále něco vymýšlet a pomáhat rozvíjet další nápady.

Eliška: To máme dobře rozděleno v představenstvu. Adam vymýšlí, Tomáš připravuje a já to řídím :-).

Tomáš: Typický šéf. Nic nedělá a jen řídí :-).

Tomáš: Důležité je si udělat čas a věci dotáhnout do konce. Třeba když se snažíme prosadit venkovní posilovnu, tak musíte získat všechny informace, zjistit ceny a dodavatele nebo možnosti výstavby. Důležité je pak najít čas a sejít se třeba s místostarostou a probrat, zda podpoří náš projekt. To není jednoduché najít časovou skulinku na schůzku. Bohužel není to lehké, vždy někdo musí ustoupit.

Adam: Ale naše snažení se povedlo. Pan místostarosta, Ing. Bohumil Komínek, podpořil nápad vystavět dokonce dvě venkovní hřiště v Jindřichově Hradci.

Jak dopadl projekt venkovní posilovny? Dáte nám nějaké tipy?

Tomáš: zatím ještě nedopadl. Stále je v řešení.

Adam: Komunikujeme s projektem Seberevolta, kteří by nám měli pomoci hřiště vystavět. Od těch jsme zjistili cenu hřišť, což bude 500-600 tisíc korun. Za obě dvě hřiště. Z radnice k tomu známe místa, kde je možné hřiště vystavět.

Adam: Povedl se kus práce. Spolupráce s radními i získávání informací, které oni potřebují, aby rozhodli, zda náš projekt podpoří. Teď musíme počkat, jak se k tomu město postaví. Zda to prosadí v radě na zastupitelstvu. Přeci jen, to není malá částka z rozpočtu. Víme, že je to běh na dlouhou trať. Bude kolem toho určitě hodně papírování.

Eliška: Je důležité nenechat projekt být zapomenut.

Adam: My, když jsme dávali dohromady projekt workoutového hřiště, tak jsme získali i podporu veřejnosti. Máme hodně podpisů od občanů města Jindřichův Hradec, kteří podporují výstavbu venkovní posilovny a hřiště. To je hodně důležité i vůči městu. Ukázat, že to není jen nápad nás pár mladých, ale je to i zájem ostatních z města.

Nejdůležitější otázka: Co vám osobně dává to, že jste založili městský parlament?

Eliška: Mě to vyplňuje volný čas. A to dost pozitivně. To byl asi ten důvod a motivace se do toho pustit: dělat ve svém volném čase něco užitečného.

Tomáš: Já jsem rád za nové kontakty. Hodně zajímavé je znát osoby z řízení města. A taky je to dobrá výplň volného času. Teda té trošky, která mi zbývá :-).

Dnes se hodně řeší nezaměstnanost mladých. Kde získají praxi a zda nejsou náhodou moc líní pracovat? Myslíte si, že MPDM vám přinese něco i v téhle oblasti?

Adam: Jasně. Máme rozhled a kontakty. Vědět, kde hledat a na koho se obrátit je důležité při hledání práce.

Tomáš: Když něco chceme a nejsme schopni toho sami dosáhnout, tak víme kam jít a pokusit se to zařídit s pomocí. Nemusíme dlouze hledat kdo, kde, co, ale je to pro nás mnohem snazší. Rozhodně nám to pomáhá v rozvoji komunikačních dovedností.

A jaká jste parta. Jaký je Městský parlament Jindřichův Hradec?

Eliška: Zatím jsme všichni aktivní a funguje to tak, že se všichni účastní jednání. Doufám, že to tak bude i nadále. To je dost důležité.

Adam: Scházíme se v Informačním centru pro mládež Jindřichův Hradec, kde nám poskytli prostory. Skvělá zpráva je, že se centrum i my přestěhujeme na hlavní náměstí do centra Jindřichova Hradce.

Eliška: Budeme mít i vlastní výlohu na náměstí a tam budeme chtít prezentovat činnost MPDM veřejnosti. Hlavni je zvát lidi na naše akce. Jeden nápad byl střídat se ve výloze osobně a prezentovat parlament s praporkem „Městský parlament: přidejte se k nám“ :-). Uvidíme, jak tento plán dopadne. Verze B je tablo v našich barvách, modro-žluté, a na něm prezentace parlamentu.

Nějaký HOT tip, který chystáte teď? Kam pozvete čtenáře?

Adam: Nejdůležitější je teď vše naplánovat a zařídit. Nejaktuálnější je Bazar knih. Na ten máme zařízen už i velký stan. (pozvánka na akci Bazar knih opět níže v odkazech)

Eliška: Doufáme, že dorazí hodně lidí a nám se povede vybrat dost peněz pro studentku.

Adam: Pomáháme také zařizovat semináře. Pomáhali jsme zorganizovat strukturovaný dialog s mládeží na téma Zaměstnanost mladých v rámci celoevropské akce Evropský týden mládeže. Teď spoluorganizujeme přednášku kapitána lodi LaGrace, který pluje oceánem na replice historické lodě.

Díky za rozhovor.

FB profil parlamentu stojí za shlédnutí. ZDE.

Parlament umí komunikovat s veřejností a využívá k tomu také svůj WEB.

výroční zpráva odkaz

FB kampaň za workautové hriště v JH odkaz

Do práce na kole: zábava, výhry a nový životní styl v JH. Odkaz.

pozvánka na akci Bazar knih

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu