Česká středoškolská unie pořádá v termínu od 19. do 21. února 2016 Víkend studentských samospráv. Jedná se o celostátní akci, která proběhne v Praze a je určena pro středoškoláky-zástupce studentských samospráv (parlamenty, rady či senáty) ze středních škol.

Ilustrační obrázek: Víkend studentských samospráv

Součástí akce bude úvodní panelová debata o občanském aktivismu se zajímavými osobnostmi z řad mladých lidí podílejících se na veřejném dění. Potvrzeným hostem je například Tomáš Bederka z Akademického senátu PedF UK, který mimo jiné před několika lety založil úspěšně fungující Studentský spolek Agora.

Debatu bude v sobotu a v neděli následovat síťování studentských samospráv. Účastníci budou mít možnost prodiskutovat své zkušenosti s ostatními studenty, kteří se pohybují v podobném prostředí, a budou se moci seznámit s osvědčenými způsoby jednání, které jim mohou napomoci ve vedení studentského parlamentu. Ve skupinkách si budou moci osvojit nově získané poznatky formou simulace, kdy každý student zaujme určitou pozici ve škole a bude hrát specifickou roli v rozhodování o chodu školy. Prostřednictvím toho budou mít účastníci možnost poznat mechanismy chodu školy z jiné perspektivy. Nedělitelnou součástí programu jsou pak workshopy o komunikaci a projektovém řízení, nebo v pořadí druhá simulace fiktivní studentské samosprávy, při které si účastníci ověří své nově nabyté dovednosti a budou soutěžní formou plánovat vlastní akci či projekt. Akce je pořádána pod záštitou Asociace učitelů občanské výchovy a koná se v rámci strukturovaného dialogu s mládeží.

Chcete se zúčastnit?

Dopravu hradí Česká středoškolská unie částečně až do maximální ceny jízdenky. Stravování financuje zcela. Ubytování hradí účastníci sami, popřípadě po domluvě škola. Více informací a přihláška je k dispozici na webu České středoškolské unie nebo na facebookové události.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu