V letošním roce zahájila Národní pracovní skupina pro SD spolupráci s několika organizacemi, které jsou aktéry SD s mládeží. Máme z toho takovou radost, že vám je chceme představit zvlášť.

Síťovací setkání partnerů Strukturovaného dialogu 2016

Bachtale je občansko romské sdružení, které se již patnáctým rokem zabývá prací s mládeží a romskou komunitou v Mimoni a Ploužnici. V létě jsme společně s Bachtale uspořádali workshop pro mladé lidi v Mimoni na téma osobního rozvoje, které bylo součástí konzultací 5. cyklu SD.

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 34 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. Na svých webových stránkách a Evropském portálu pro mládež zveřejňuje informace týkající se evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování nebo dobrovolnictví.

EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005. Jejím cílem je dosáhnout lepšího a efektivnějšího zprostředkovávání informací o Evropské unii široké veřejnosti, studentům a specifickým skupinám, prostřednictvím pořádání besed, seminářů a konferencí na evropskou tématiku a organizováním odborných vzdělávacích cest do Bruselu a Štrasburku. EUTIS, o.p.s. (facebooková stránka s aktualitami) také pravidelně organizuje modelové zasedání institucí EU pro studenty středních škol z celé republiky. Od roku 2014 je členem sítě EUNET sdružující 67 nevládních organizací z 20 evropských zemí, které se věnují vzdělávání a informování o evropských záležitostech mladých i dospělých. Díky tomu stále častěji EUTIS organizuje i mezinárodní projekty.

Jedním z nich je česko-slovenský projekt pro středoškoláky Rozhoduj o Evropě (facebooková stránka), který začal prvním seminářem v listopadu v Brně. Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží je jedním z partnerů projektu, a proto jsme se také zúčastnili tohoto velmi příjemného semináře. S dvacítkou aktivních mladých lidí, s politiky i pracovníky think-tanků a také s organizátory z EUTISu byla radost diskutovat. Podobné, jen jednodenní semináře Rozhoduj o Evropě, se budou konat také od ledna do června ve 13 českých a 8 slovenských městech, v případě zájmu se na ně už můžete hlásit.

Gratias Tibi je soutěž pro mladé lidi do 30 let, kteří dělají něco prospěšného pro své okolí. Aktéři projektů, kteří projdou nominací a výběrem, získávají m.j. možnost účastnit se workshopů Gratias Tibi, které jim pomohou posunout jejich aktivitu ještě o kousek dál.

Hledá se LEADr. je vzdělávací soutěž Člověka v tísni pro lidi ve věku 17–25 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění ve svém okolí. Motivuje mladé lidi k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus.

V první polovině roku 2016 byla NPS SD partnerem prvního ročníku soutěže Hledá se LEADr., a je jím i v druhém ročníku, který začal na podzim 2016.

Národní kontaktní centrum – gender a věda (Sociologický ústav AV ČR) přispívá k budování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu. Rozvíjíme diskuse a prosazujeme opatření k odstranění diskriminace a genderové nerovnosti ve vědě. Od roku 2009 organizujeme Mentoringový program pro středoškolačky se zájmem o technické vědy. Naším cílem je studentky v jejich zájmu podpořit a spolu s mentorkami jim ukázat, že i ženy mohou být v technických oborech úspěšné. Mentorky tak fungují jako vzory, se kterými se mohou středoškolačky ztotožnit. Sdílí se středoškolačkami své zkušenosti ze studia oborů, ve kterých mezi studujícími i vyučujícími stále převažují muži a odbourávají tak případné obavy středoškolaček ze vstupu do takového prostředí. Více informací na http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-stredoskolacky/

Vteřina poté je platformou pro práva dětí, které vyrostly nebo vyrůstají mimo rodinu. Sdružuje děti převážně z dětských domovů a náhradní rodinné péče. Cílem organizace je prosazovat práva ohrožených dětí a dávat jim hlas ve věcech, které se jich týkají. Více na: www.vterinapote.cz, https://www.facebook.com/VterinaPote/.

Informace o všech partnerech NPS SD naleznete na této stránce.

Máte zájem s námi spolupracovat? Ozvěte se tajemnici NPS SD na e-mail lenka.jurenova@crdm.cz a vymyslíme, v čem se můžeme propojit.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu