Zahájení konzultací V. cyklu strukturovaného dialogu v České republice se bude konat za účasti zástupců organizací a institucí, které pracují s mládeží (včetně MŠMT). Součástí Síťovacího setkání bude představení témat a otázek konzultací, workshopy, prostor pro prezentaci a seznámení partnerů.

Síťovací setkání aktérů Strukturovaného dialogu s mládeží

Síťovací setkání aktérů Strukturovaného dialogu s mládeží se uskuteční ve středu 20. dubna 2016 od 9:00 do 16:00 hodin v zasedací místnosti 081 budovy C na MŠMT k příležitosti zahájení národních konzultací v rámci V. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží v České republice a Evropské unii.

Síťovacím setkáním zahájíme konzultace v České republice a zúčastní se jej přibližně 60–80 zástupců organizací a institucí, které pracují s mládeží a zástupci mladých lidí (včetně MŠMT, informačních center pro mládež ad.). Setkání bude příležitostí dozvědět se o plánovaných činnostech v rámci V. cyklu strukturovaného dialogu s mládeží v Evropské unii. Také se zde setkají lidé, kteří pracovně či dobrovolnicky systematicky pracují s mládeží a zajímají se o možnosti zapojení do strukturovaného dialogu, participace na politickém a společenském dění a občanského vzdělávání.

Obecnou prioritou V. cyklu strukturovaného dialogu s mládeží je podle Usnesení Rady EU ze dne 23. listopadu 2015 „umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité a propojené Evropy podporující začlenění – připraveni pro život, připraveni pro společnost“. Rozpracování tématu proběhne na konferenci v Amsterodamu počátkem dubna 2016, kde vznikne společný evropský rámec pro národní konzultace.

Program Síťovacího setkání najdete v přiloženém dokumentu.

Přihlašování je možné prostřednictvím tohoto formuláře do 14. dubna 2016.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu