Pozvánka na konferenci - EU Youth Goals: výsledky VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží

Srdečně vás zveme na konferenci „EU Youth Goals – výsledky VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží“. Přijdou politici a lidé s rozhodovací pravomocí, pracovníci s mládeží a zástupci organizací pro děti a mládež a samozřejmě vy, aktivní mladí lidé! Konference se koná 10. 12. 2018.

Cílem konference je informovat o průběhu a výsledcích VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží, který byl věnován tématu „[Mladí lidé v Evropě: co dál?](https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/mladi-lide-v-evrope-co-dal-377)“, do kterého se zapojilo více než 48 000 mladých lidí z celé Evropy, nastínit další vývoj a popsat postoj jednotlivých institucí k [EU Youth Goals](http://www.youthgoals.eu/) a možnosti implementace těchto cílů v České republice.

První část konference věnovaná seznámení se s EU Youth Goals – výsledky VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží se bude konat v budově [Poslanecké sněmovny PČR, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna](https://www.google.cz/maps?q=Poslaneck%C3%A9+sn%C4%9Bmovny+P%C4%8CR,+Mal...) od 9:30 – 13:00.

Druhá část konference věnovaná možnostem a potřebám implementace EU Youth Goals v České republice se bude konat v [Profesním domě, Malostranské nám. 2/25, místnost S 109/Malá aula](https://www.google.cz/maps/place/m%C3%ADstnost+S109,+Malostransk%C3%A9+n...@50.0883519,14.4010225,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1zUHJvZmVzbsOtbSBkb23EmywgTWFsb3N0cmFuc2vDqSBuw6FtLiAyLzI1LCBtw61zdG5vc3QgUzEwOS9NYWzDoSBhdWxh!3m4!1s0x470b94e21f941a01:0xaeacb3c1371cf75c!8m2!3d50.0883485!4d14.4032112) od 13:00 – 16:00 (včetně oběda).

**PRIHLÁSIT SE MŮŽETE [[!!!NA TOMTO ODKAZU!!!](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea2ho82gFK-kCdNr25ioQ-SE90thnc...)]**

**Program konference:**

* 09:30 – 13:00 PS PČR, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna
* 09:30 – 10:00 registrace
* 10:00 – 10:10 přivítání, představení organizátorů a NPS – včetně členů a partnerů NPS
* 10:10 – 10:30 „Co jsou EU Youth Goals a co předcházelo jejich vzniku?”
* 10:30 – 10:40 „EU Youth Goals a Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR?“
* 10:40 – 10:50 „EU Youth Goals a Evropská komise?“
* 10:50 – 11:00 „EU Youth Goals a Dům zahraniční spolupráce?“
* 11:00 – 11:15 coffee break
* 11:15 – 13:00 panelová diskuse: „EU Youth Goals v ČR – které cíle jsou relevantní?“
* 13:00 – 16:00 Profesní dům, Malostranské nám. 2/25, místnost S 109/Malá aula
* 13:00 – 14:00 oběd
* 14:00 – 16:00 workshopy: „Jak implementovat jednotlivé cíle v ČR?“

**[Co jsou to EU Youth Goals?](http://www.youthgoals.eu/)**

EU Youth Goals jsou výstupem Strukturovaného dialogu s mládeží 2017–18. Reprezentují názory mladých lidí z celé Evropy. Budou přílohou nové Strategie EU pro mládež a budou se jimi jeden po druhém zabývat předsednictví Rady Eu v dalších letech.

*EU Youth Goals:*

1. Spojení EU s mládeží
2. Rovnost všech pohlaví
3. Inkluzivní společnost
4. Informace a konstruktivní dialog
5. Duševní zdraví a pohoda
6. Rozvoj potenciálu mládeže z venkovských oblastí
7. Kvalitní zaměstnání pro všechny
8. Kvalitní vzdělání
9. Prostor a participace všech
10. Udržitelná zelená Evropa
11. Organizace mládeže a evropské programy pro mládež

Mohlo by vás zajímat