Mladí lidé v Evropě: co dál?

Zapoj se do konzultací VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží. Tvůj názor může ovlivnit politiku mládeže na domácí i evropské úrovni a stát se jedním z výchozích podkladů pro vznik nové Evropské strategie pro mládež. Konzultace poběží do 18. února.

Zastřešujícím tématem VI. cyklu konzultací je "Mladí lidé v Evropě: co dál?". Otázky reflektují zájmy a potřeby mladých lidí. Letošní konzultace se věnují mnoha oblastem, můžeš vyjádřit svůj názor na to, co tě zajímá - vybrat si jednu nebo více oblastí, můžeš ale odpovědět také na všechny.

**Tady jsou dotazníky:**

[**Participace, udržitelný rozvoj a prostředí**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDIEp4AiWhMg_igK9MMzDt9ZRRUrJy...)

[**Rovné příležitosti a (ne)diskriminace**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhCOSn7wBO0LDbKyu1n17vXHY5LT4...)

[**Evropská unie a občanské vzdělávání**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxe9RqL0GlaK4jnKLrndxu7GzD5Alp...)

[**Osobní rozvoj a duševní zdraví**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8UAeheqALsorN-knx771lJjM8r-V3...)

[**Informační gramotnost a vzdělání pro moderní svět**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFWzo8tAKySsZFfxQJNu4pNOnIR7aC...)

**Jak se ještě více zapojit?**

* Můžeš se zúčastnit konzultací ve svém okolí, které bude pořádat [Národní pracovní skupina](http://www.strukturovanydialog.cz/clenove-nps) nebo [Mladí ambasadoři stukturovaného dialogu](http://www.strukturovanydialog.cz/mladi-ambasadori-sd-0) - připravované akce můžeš sledovat na [webu](http://www.strukturovanydialog.cz/aktivity/akce) nebo na [facebooku](https://www.facebook.com/strukturovanydialog/).
* Můžeš zorganizovat vlastní konzultaci, rádi ti s tím pomůžeme.

**Kdo se může zapojit?**

* všichni mladí lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj názor
* pracovníci s mládeží a učitelé, kteří chtějí organizovat konzultace mladých lidí
* lidé s rozhodovací pravomocí, kteří chtějí názory mladých lidí poslouchat

Mohlo by vás zajímat