Petr Melichar Vám ve svém článku zprostředkoval zajímavé informace o tom, jak se pustit do vzdělávací akce, která přinese výsledky.

Asi není nutné připomínat, že svět strukturovaného dialogu je rozmanitý. To je způsobeno tím, že cíle, tedy posílení kvalitní participace mladých lidí, lze dosáhnout mnoha různými způsoby. Sice existují pravidla, kterými se strukturovaný dialog řídí, stále je však organizátorům akcí poskytován veliký manévrovací prostor. Úspěch akce se mnohdy měří právě počtem uchazečů či účastníků, což vede k vytváření nových forem práce s mládeží. Mezi ty oblíbené patří diskuse, nicméně se ukazuje, že zajímavým formátem s vysokým potenciálem může být i soutěž. Konkrétním příkladem z praxe je projekt Republika, jejíž finálové kolo historicky prvního ročníku proběhlo na přelomu března a dubna 2015. Zajímá Vás, jak se na projekt dívají zpětně organizátoři?

Pak čtěte dále.

Jak tento projekt, který vypadá jako soutěž, ačkoliv jde spíše o vzdělávací akci, vlastně probíhá?

Organizátoři nejprve vypíší téma a stanoví deadline, účastníci vyhotoví své eseje, jejichž délka není omezena a hodnotí se především schopnost argumentace a myšlenky. Následně organizátoři vyberou kolem 20 nejlepších esejí, jejichž autory pozvou do druhého kola, které je vyvrcholením celé soutěže a má podobu vzdělávacího soustředění. A právě během tohoto druhého kola se vybere 6 výherců celé soutěže. Vyhlášení výherců soutěže je sladkou tečkou na závěr. Zlatý hřeb akce a jedny z nejpřínosnějších aktivit projektu jsou ale diskuze a přednášky od expertů z politické praxe a simulované zasedání ústavně-právního výboru PSP ČR.

Akce končí. Účastníci gratulují výhercům, loučí se s organizátory a společně opouští americké centrum, kde projekt probíhá. Organizátory ale od té rozhodné tečky na závěr dělí ještě jeden úkol. Ohlédnout se za celou akcí.

Pojďme jim teď společně položit pár otázek. Odpovídá Martin Batko, vedoucí projektu.

Republika je úspěšně za námi. Jak hodnotíte zájem o projekt ze strany studentů a učitelů?

Zájem ze strany studentů byl poměrně veliký a předčil naše očekávání, jako organizátoři jsme s ním byli zcela spokojení. Co se týče učitelů, několik kantorů nám přímo osobně psalo, zajímali je podrobnosti a kvitovali naše snahy, což nás také velmi potěšilo.

Organizace takového projektu je jistě časově i jinak náročná. Šli byste do organizace podobného projektu znova? Vnímáte, že se vynaložené úsilí vyplatilo?

Zcela určitě. Ačkoliv jsme projekt dělali ve třech a poslední dny před samotným projektem byly velmi náročné, myslím, že nikdo z nás nelitoval ani na okamžik. Bylo skvělé vidět partu mladých lidí nadšeně diskutovat nad politickými tématy, byli jsme spokojení, že to studenty opravdu baví. Jsme rádi, že jsme jim mohli tuto možnost poskytnout.

Co byste poradili těm, kteří by rádi podobnou akci zorganizovali? Existuje nějaká zlatá rada?

Být vytrvalý, obětavý, zodpovědný a především vše dělat s radostí. Myslím, že účastníci to poznají a ocení to. A také vytvořit skvělý a přátelský kolektiv v rámci organizačního týmu.

A otázka na závěr: Co Vás v průběhu organizace či vlastní soutěže nejvíce překvapilo?

Čekali jsme, že zapojení studenti jsou do jisté míry motivováni, nicméně jejich zájem, aktivita během přednášek a nespočet velmi podnětných dotazů nás překvapil tím nejpříjemnějším způsobem


Autor článku je náš skvělý stážista Petr Melichar

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu