Krátká zpráva o tom, co jsme se dozvěděli během debaty v Olomouci.

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží: Debata Olomouc

V pondělí 16. 2. 2015 proběhla na olomoucké ZŠ Rožňavská další z minisérie diskuzí Národní pracovní skupiny. Tématem diskuze byly nástroje participace, konkrétně jejich rozmanitost a funkčnost.

Roli hostů přijali Dominika Pudilová za Městský parlament dětí a mládeže Brno, Michaela Rybičková za portál Náš stát a Josef Kaštil za Mladé konzervativce, který byl zároveň příkladem mladého člověka, který plně využívá nástroje participace. Krátká prezentace nástrojů participace účastníky velmi zaujala. Prvním příkladem bylo zapojení se do parlamentů dětí a mládeže, se kterým měla velká část účastníků již zkušenost.

V následné diskuzi pak vyplynulo, že dětské parlamenty považují za skvělý a funkční nástroj participace, zejména díky tomu, že se do veřejného dění mohou zapojit ještě před dosažením 18ti let.

Jako další pozitivum účastni vyplynulo, že výsledky aktivity jsou přímo viditelné, ať už na školách, ve městech nebo v krajích.

Josef Kaštil prezentoval dobrou praxi dětských parlamentů a zároveň nastínil, jak je důležité zapojovat se do veřejných věcí a projevovat tak zájem o své okolí. Krátce se také věnoval obecně politické participaci v ČR, kdy zdůraznil, že z 8,5 milionu občanů s volebním právem se aktivně zapojuje do politických stran a hnutích pouhých 130 000 lidí.

Jako poslední příspěvek ze strany hostů představila Michaela Rybičková aktivity portálu Náš stát, které se zabývají online participací. Ve zkratce představila jednotlivé projekty, jako je Lepší místo či Demagog.cz, skrz ně se mohou občané zapojit do veřejného dění.

Projekt Náš stát dovedl možnost participace i do světa mobilních aplikací a snaží se tím bořit bariéry aktivnímu občanství, nejen pro mladé.

Tato interaktivní a přístupná forma účastníky zaujala natolik, že si někteří z nich začali ihned zmíněnou mobilní aplikaci stahovat.

Debata ve svém významu splnila úkol získání podnětů od účastníků a na druhé straně rozšířila zúčastněným povědomí o nástrojích participace, které využijí.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu