Konzultace na téma politická participace mladých skončila. Stejně tak byla uzavřena doprovodná esejistická soutěž. Co teď?

Výsledky národních konzultací prezentovány na Evropské konferenci v Rize

Ohlédnutí za evropskou konzultací v ČR a esejistickou soutěží

Od listopadu 2014 do 20. února 2015 měli mladí lidé a odborníci z České republiky možnost vyjádřit se a přispět do evropské konzultace v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží na téma „posilování postavení mladých lidí ve společnosti skrze politickou participaci mládeže“.

Celkem využilo možnosti vyjádřit se 437 lidí, z toho 326 mladých do 30 let a 111 odborníků a pracovníků s mládeží.

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží v České republice uspořádala několik aktivit, díky kterým získávala názory mladých lidí a pracovníků s mládeží a odborníků na jednotlivá a dílčí témata. Kromě on-line dotazníků, byly uspořádány tři diskuze v Praze, Brně a Olomouci a také vyhlášena esejistická soutěž pro mladé. Ti, kteří se do soutěže zapojili mohli vyhrát i možnost zastupovat výstupy z konzultace na Evropské konferenci mládeže v Rize, a nebo se účastnit stáže u členů Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.

Vítězi hlavních cen se stali Diana Čechová a Tomáš Melichar, gratulujeme!

Ostatní zapojení esejisté obdrželi osobní dopis a drobné propagační předměty strukturovaného dialogu, jako poděkování za jejich obsáhlé příspěvky a názory na problematiku. Nejlepší eseje budou také postupně publikovány na webu strukturovanydialog.cz.

Již záhy po úvodním síťovacím setkání v listopadu 2014 se ukázalo, že téma je v České republice aktuální a problematické oblasti jsou ve skrze tři základní:

  • stabilní a jasná podpora a vize občanského vzdělávání
  • dlouhodobá a systematická podpora a rozvoj participačních projektů pro mládež a při práci s mládeží
  • úroveň a kvalita politických procesů, do kterých by se měli mladí zapojovat

Tyto tři okruhy se prolínaly jak diskuzemi, v odpovědích na konzultační dotazníky, tak i v esejích mladých. Z výstupů vznikla tzv. Národní zpráva strukturovaného dialogu pro účely evropského procesu strukturovaného dialogu. Ten pokračoval v březnu právě evropskou konferencí mládeže v Rize, kde se sešli zástupci mladých lidí, kteří se zapojili do konzultace společně se zástupci ministerstev zodpovědných za mládež ze všech členských států EU a společně vytvořili na základě všech národních zpráv doporučení Radě ministrů EU zodpovědných za oblast mládeže. Rada ministrů by měla následně koncem května přijmout své Usnesení a přijmout doporučení z konference mládeže. Tato doporučení by poté měla být aplikována ve všech členských státech EU, včetně ČR.

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží v současné době pracuje na přípravě doporučení vzešlých z konzultace pro Českou republiku, tak aby názory mladých nebyly zohledněny jen v evropském, ale i českém kontextu.

Komentáře

Je někde k dispozici uvedená Národní zpráva strukturovaného dialogu ?

Příjemný den, děkuji za dotaz: Národní zpráva se upravuje do češtiny (originál byl zpracován v aj) a bude k dispozici během příštího týdne. Opět ji zveřejníme skrze článek na našem webu. Těším se na další komentáře. Za NPS SD Michaela Cvachová

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu