V prosinci 2015 převzala ministryně školství Kateřina Valachová z rukou koordinátora Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží Jana Husáka dokument, který shrnuje IV. cyklus strukturovaného dialogu.

Ministryně školství přebírá od Jana Husáka (NPS SD) Národní zprávu ze IV. cyklu.

Tématem IV. cyklu (1.7.2014–31.12.2015) bylo posilování postavení mladých lidí skrze politickou participaci mládeže a přístup mladých lidí k právům. Na evropské úrovni proces skončil přijetím Usnesení Rady o podpoře politické účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy (2015/C 417/02). V Národní zprávě je popsána situace v České republice a uvádí, jak se Česká republika zapojila do celoevropského procesu SD s mládeží. Doporučení uvedená ve zprávě se týkají zejména občanského vzdělávání zaměřeného na mládež v ČR nejen ve formálním systému vzdělávání. Celou zprávu naleznete v přiloženém souboru.

Ministryně školství přebírá od Jana Husáka (NPS SD) Národní zprávu ze IV. cyklu.

Komentáře

Je výborné, že vznikl tento materiál obsahující celou řadu důležitých zjištění a podnětů. Jak s ním bude pracováno z hlediska potřebné osvěty? Obávám se, že o něm skoro nikdo neví.

Dobrý den, materiál byl předně předán na MŠMT, které s ním bude dále pracovat. Stejně tak my za pracovní skupinu se snažíme s různými aktéry řešit jednotlivá doporučení a např. v oblasti občanského vzdělávání a třeba i legislativních změn (novela školského zákona a doporučený pozměňovací návrh ze SD prošel Poslaneckou sněmovnou a čeká ho ještě schválení Senátu cca. v dubnu či květnu 2016). Některým aktérům zasíláme ke komentářům a jejich zpětnou vazbu na doporučení. Co se obecné propagace dokumentu týče, budeme vydávat ještě tiskovou zprávu v souvislosti se síťovacím setkáním dne 20.4.2016 v souvislosti s dosaženými výstupy. Bohužel jsme v prosinci absolutně nestíhali a zřejmě by to stejně v předvánočním čase zapadlo. Nicméně, stále na to ještě myslíme a také představíme graficky upravenou a snad lépe čtivou verzi i v dubnu. Za jakoukoliv pomoc s propagací budeme také rádi!

...ještě jsem zapomněl, že zprávu dostali také účastníci konference Jednoho světa na školách k aktivnímu občanství dne 10. prosince 2015 - tedy významná cílová skupina po obsahové stránce.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu