V prosinci 2015 převzala ministryně školství Kateřina Valachová z rukou koordinátora Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží Jana Husáka dokument, který shrnuje IV. cyklus strukturovaného dialogu.

Ministryně školství přebírá od Jana Husáka (NPS SD) Národní zprávu ze IV. cyklu.

Tématem IV. cyklu (1.7.2014–31.12.2015) bylo posilování postavení mladých lidí skrze politickou participaci mládeže a přístup mladých lidí k právům. Na evropské úrovni proces skončil přijetím Usnesení Rady o podpoře politické účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy (2015/C 417/02). V Národní zprávě je popsána situace v České republice a uvádí, jak se Česká republika zapojila do celoevropského procesu SD s mládeží. Doporučení uvedená ve zprávě se týkají zejména občanského vzdělávání zaměřeného na mládež v ČR nejen ve formálním systému vzdělávání. Celou zprávu naleznete v přiloženém souboru.

Ministryně školství přebírá od Jana Husáka (NPS SD) Národní zprávu ze IV. cyklu.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu