Jste organizace a máte chuť zapojit se do procesu strukturovaného dialogu s mládeží? Možností je více, inspirujte se.

1) Pořádáte vlastní akce - workshopy, semináře, konference, debaty či jinou aktivitu s prostorem pro diskuzi, na kterou vedle mladých lidí (školáci, studenti, jinak organizovaní či neorganizovaní mladí lidé od 13 do 30 let) zvete odborníky, politiky, úředníky.

Financování této aktivity můžete získat například v rámci projektů z KA3 (více informací naleznete na www.naerasmusplus.cz ). Drobné spolufinancování lze na konkrétní projekty získat také od Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog s mládeží (dále NPS SD).

Základní pravidla

  • Toto setkání bude souviset s některým nebo více tématy současné konzultace strukturovaného dialogu (je to na vaší úvaze, případně se pro konzultaci lze obrátit na pracovníky NPS SD).

  • Mladí lidé zde mají možnost formulovat, ale také formovat (na základě oboustranné diskuze) své názory a vytvářet doporučení pro žádané změny.

  • Jejich názory a doporučení zašlete na lenka.jurenova@crdm.cz.

výstupy mohou mít více podob:

  1. společná doporučení mladých a osob s rozhodovací pravomocí či odborníků (všichni účastnění se shodli na společném znění doporučení)

  2. doporučení mladých lidí (někdy osoby s rozhodovací pravomocí či úředníci nemají kompetence zavázat se ke společným doporučením. Doporučení tak formulují během aktivity sami mladí lidé).

  3. názory z diskuze (souhrn argumentů pro či proti různým opatřením v rámci veřejného prostoru a politiky).

Účastníky Vašich projektů také můžete motivovat po skončení akce k vyplnění on-line konzultačního dotazníku, který vyplňuje každý sám za sebe.

Dotazníky můžete rozdávat i v papírové podobě a sbírat je na místě, tím se výrazně zvýší jejich návratnost. Účastníci tak přispějí do konkrétní konzultace Evropské unie. Papírové dotazníky můžete poslat naskenované tajemnici Národní pracovní skupiny nebo poštou na adresu České rady dětí a mládeže (Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1), případně doručit osobně.

Co nesmí chybět

Prostor pro mladé lidi, nesmí jít o politickou agitaci, jednostranně vedenou "diskuzi". Strukturovaný dialog je a musí ze své podstaty být dialogem a reflektovat potřeby a zájmy mladých lidí.

2) Uspořádáte akci nebo projekt ve spolupráci s NPS SD. Podoba semináře či jiného setkání je stejná jako výše, navíc ale můžete mít na svém setkání pracovníky NPS SD. Velmi rádi na vaši akci přijedeme prezentovat o strukturovaném dialogu a v jeho rámci například připravíme a povedeme workshop související s aktuálním hlavním tématem strukturovaného dialogu EU. A připravíme ho tak, že bude jeho účastníky bavit!

Jak jsme s tématy a metodami SD pracovali v minulosti i současnosti, najdete pod záložkou Dobrá praxe.Zajímá vás více?

Kontaktujte nás, rádi s vámi vymyslíme konkrétní možnosti spolupráce na strukturovaném dialogu s mládeží (napište nebo zavolejte tajemnici NPS SD na: lenka.jurenova@crdm.cz, 724 090 078).

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu