Vyplňte krátký dotazník a můžete vyhrát cestu na Fórum mládeže OECD do Helsinek, kde můžete přímo říci ministrům, co by měli zlepšit.

Konzultace: školství a participace

Máte nápad jak zlepšit školství?

Dokážete si představit, jak vypadá škola budoucnosti a jak se v ní vyučuje?

Jak by měla vláda více reagovat na potřeby mladých lidí?

ON-line dotazník ZDE (7 krátkých otázek, výběr z možností i prostor pro nápady)

Vyplňte krátký dotazník a můžete vyhrát cestu na Fórum mládeže OECD do Helsinek, kde můžete přímo říci ministrům, co by měli zlepšit. Přispějte do 10. srpna svými nápady do diskuze 34 nejvyspělejších zemí světa, které spolupracují v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD.

Podklady z této konzultace budou zpracovány Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží a Úřadem Vlády České republiky - radou vlády pro udržitelný rozvoj. Vaše názory budou podkladem pro ministra, který bude zastupovat Českou republiku na jednání Rady ministrů OECD. Ta se sejde koncem října 2015 v Helsinkách. Zároveň z mladých lidí, kteří se zapojí, a vyplní dotazník, bude vybrán jeden/jedna, který/á se bude moci účastnit za české mladé v tzv. Fóru mládeže. Na Fóru mládeže budou zástupci mladých lidí formulovat konkrétní doporučení přímo ministrům ze zemí OECD na základě podkladů z konzultací každé zemi.

Hlavní otázky, kterým se bude OECD nyní věnovat, jsou rozvoj školství, adekvátní reakce vlád na skutečné potřeby mladých lidí a to, jak podpořit mladé lidi, aby se aktivně zapojovali do veřejného dění.

Věděli jste že: Přestože 85% mladých lidí diskutuje na sociálních sítích, jen 18% se věnuje společenským a politickým tématům. Kam chcete patřit vy?

OECD(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) připravuje průzkumy po celém světě. Je to organizace 34 vyspělých států (Česká republika je jedním z nich), které vědí, že pro efektivní politiku pro občany musí své kroky zakládat na konkrétních datech a názorech lidí. Více o OECD v samostatném článku.

Mladých lidí žije nyní na světě nejvíce, a to nejen v absolutních číslech, ale i procentuálně. Mladí lidé ve věku 10 – 24 let tvoří přes čtvrtinu světové populace, více jak 1,8 miliardy lidí. Jejich názory by proto měly také ovlivňovat světové politické dění.

ON-line dotazník ZDE (7 krátkých otázek, výběr z možností i prostor pro nápady)

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu