Konzultace 5. cyklu SD s mládeží EU skončily k 31. srpnu 2016 odesláním Národní zprávy Evropskému řídícímu výboru. Následovat bude Evropská konference mládeže, která posune aktuální téma 5. cyklu dále.

Zdroj: pixabay.com

Ve čtvrtek 1. září odeslala Národní pracovní skupina Strukturovaného dialogu s mládeží tzv. Národní zprávu Evropskému řídícímu výboru (European Steering Committee - ESC). Ten na jejím základě připraví podklady pro účastníky Evropské konference mládeže, kterou připravuje ESC ve spolupráci se Slovenskem (předsednickou zemí EU).

Obsah Národní zprávy naleznete v příloze tohoto článku v angličtině (překlad do češtiny zajišťujeme). Konzultací 5. cyklu SD se svojí účastí na setkáních, workshopech, dotaznících, esejích a online diskusního portálu zúčastnilo v České republice 671 mladých lidí a pracovníků s mládeží. Uznáváme, že toto číslo není příliš vysoké a přikládáme to mimo jiné náročnosti a širokému záběru témat.

Nejbližší výhled

Na Evropskou konferenci mládeže (European Youth Conference - EUYC), která se uskuteční 4.-6. října 2016, pojedou jako zástupci mladých lidí za Českou republiku Pavla Hosnedlová (vítězka Esejistické soutěže SD), Michaela Doležalová (předsedkyně Národního parlamentu dětí a mládeže - její článek z předcházející EUYC najdete zde) a Mgr. Lenka Juřenová (tajemnice Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog s mládeží). Konference se zúčastní cca 150 zástupců mladých lidí, organizací mládeže a úředníků ministerstev pro mládež ze všech zemí Evropské unie. Na konferenci budou všichni zúčastnění hovořit o výstupech z konzultací a vytvářet společná doporučení, jež následně obdrží ministři EU zodpovědní v jednotlivých zemích za mládež (tj. za ČR ministryně Kateřina Valachová).

Od 6. října 2016 do konce června 2017

Dalším krokem bude předložení stanovisek a odpovědí (ministerstev) a uvážení, jak mohou být společná doporučení uvedena do praxe různými aktéry (toto bude úkol pro ministerstva, národní pracovní skupiny a veřejnost). Po konferenci v Košicích se tedy budou opět několik měsíců sbírat názory mladých lidí a pracovníků s mládeží. Pátý cyklus vyvrcholí konferencí EUYC (na Maltě), jejíž výstupy budou reflektovány v usnesení Rady ministrů, které bude přijato v závěru 5. cyklu.

Máte otázky? Nebo chuť a možnost podílet se na strukturovaném dialogu EU (například pořádáním akce pro mladé, zprostředkováním aktuálních témat mladým lidem)? Ozvěte se prosím na lenka.jurenova@crdm.cz.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu