Konference Dialog... a co dál? a zahájení konzultací

Jak popíchnout mladé lidi, aby se aktivně podíleli na veřejných záležitostech? I takovou otázku si kladli účastníci konference Dialog... a co dál? organizované Domem zahraniční spolupráce. Zástupci NPSSDM byli také přítomni a seznámili účastníky s novinkami, které plánují pro nový cyklus Strukturovaného dialogu s mládeží, věnovaný tématu “Mladí v Evropě: Co dál?”. Spolu s účastníky konference tento cyklus následně zahájili.

Jelikož akce samotná byla o účasti mladých lidí na veřejném děním, tak také samotní účastníci konference měli mnoho možností se zapojit do aktivit v rámci konference, počínaje workshopy věnovanými například projektovému řízení „Začít s myšlenkou na konec“ přes interaktivní sdílení dobré praxe metodou Živé knihovny až po interaktivní zahájení VI. cyklu veřejných konzultací strukturovaného dialogu.

Po stručném uvedení a představení NPSSDM a VI. cyklu veřejných konzultací strukturovaného dialogu proběhla krátká práce ve skupinách, kde účastníci konference se nejdříve vytvořili seznam různých struktur a formátů veřejných akcí, které v životě organizovali, organizují a následně se zamysleli, zda takovéto akce by se dali využít v rámci procesu konzultací – v diskutování otázek, které se pojí k tématu „Mladí Evropě: Co dál?“

Strukturovaný dialog má velký potenciál pro celou společnost, nejen na evropské úrovni, ale i na národní úrovni. Nyní zjišťujeme, co si mladí lidé myslí a co chtějí. Čím více názorů a dat posbíráme, tím lépe. Je to obrovský kus potřebné práce a budeme rádi za kohokoliv a jakoukoliv organizaci, která se bude chtít zapojit. Mnohé organizace zjistí, že už vlastně Strukturovaný dialog s mládeží v nějaké formě dělají.

Václav Kříž

Mohlo by vás zajímat