Národní síť zdravých měst je skvělý příklad toho, že úředníci a politici jsou otevřeni veřejnosti a chtějí ji do své práce zapojit. Efektivně.

Národní síť zdravých měst je skvělý příklad toho, že úředníci a politici jsou otevřeni veřejnosti a chtějí ji do své práce zapojit. Efektivně.

Popis NSZM ráda převezmu z jejich oficiálních stránek www.zdravamesta.cz

„Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.“

Radní a úředníci se taktéž snaží mluvit s mladými lidmi a dát jim prostor sdělit, co opravdu potřebují. Uspořádat strukturovaný dialog s mládeží není jednoduchá věc. Z tohoto důvodu připravila NSZM metodickou příručku nejen pro své úředníky, která skvěle slouží svému účelu: pomoci zorganizovat kulatý stůl s mládeží.

Ukázky z metodiky:

V metodice je popsán cíl, proč takový stůl dělat:

"Pořádání kulatého stolu umožňuje cíleně řešit či plánovat jednu vybranou oblast nebo problém a poskytuje vetší diskusní prostor pro konkrétní vybrané téma. Současně si akce klade za cíl získat od mladých podněty a zpětnou vazbu, zda jsou informace, které se k nim běžně dostávají dostatečné a jaká zlepšení by navrhovali."

Taktéž je uvedena drobná informace pro organizátory, která se ukázala třeba při samotné debatě:

"Akce svým zaměřením vyhovuje spíše studentům než dlouhodobě nezaměstnaným osobám, nejedná se o burzu práce. Vhodnější je proto cílit zejména na studenty a uzpůsobit tomu i propagaci akce."

Metodika velice přehledně zpracovává kroky jako je příprava akce, samotná realizace i zpracování výsledků z debaty.

Za povšimnutí stojí i Doporučení od organizátorů, které je schováno na konci dokumentu v Následných krocích. Tato doporučení jsou cenná a pomohou Vám uvědomit si i další drobnosti, které konání akce doprovázejí.

příklad:

  • hlídat čas akce, aby měla spád a jednotliví prezentující nemluvili moc dlouho
  • požádat tajemníka úřadu o možnost přímé komunikace s řediteli škol

Zkuste to! Celá metodika kulatého stolu s mládeží ZDE.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu