Krátké shrnutí konzultace Doporučení z Evropské konference v Rize. Chcete vědět, co si o nich myslíme my, Češi?

Strukturovaný dialog s mládeží, zpětná vazba na konferenci v Rize

Od listopadu 2014 do února 2015 mohli mladí lidé v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží navrhovat, jak podpořit zapojování mladých lidí do společenského a politického života. V březnu z těchto více než 40 000 názorů z celé EU vypracovali zástupci mladých lidí a ministerstev zodpovědných za mládež sadu doporučení pro Radu EU – tzv. Doporučení z Rigy. Od května do června se mohli mladí lidé, politici a odborníci opět vyjádřit k jednotlivým doporučením.

Jaká byla česká zpětná vazba? Tentokrát se zapojilo 154 respondentů.

Největší podporu a sympatie získala doporučení zaměřená na zvýšení možnosti vlastní iniciativy mladých lidí na školách, rozvoj občanského vzdělávání na školách i mimo ně, podporu práce s mládeží a větší transparentnost politických procesů a rozhodnutí. Všechna tato opatření mají vést k většímu svobodnému a smysluplnému zapojování mladých lidí a jejich organizací a iniciativ do politických procesů.

Respondenti se domnívají, že toto povede i k lepší informovanosti a zájmu samotných dospělých o demokracii a dění ve společnosti.

Doporučení směřující ke snižování volebního práva na 16 let se jeví v českém kontextu jako druhotné řešení. Hlavní je dobré zvládnutí občanského vzdělávání mládeže. Ale pokud by se našli obce, které by chtěly s takovou pilotáží začít, měly by být podpořeny a to i státem.

Odborníci a aktivní mladí lidé také varují před politickou manipulací a konzumerismem u mladých.

Podle respondentů nemá smysl cíleně spojovat sport a umění s politikou.

Sport i umění mohou být sice prostředkem politického vyjádření mladých, mohou uvolňovat napětí v diskuzích mezi mladými lidmi a politiky, ale nesmí se vytratit jejich svobodný duch a primární účel. Nesmí se zapomínat na to, že sport je primárně o soutěživosti, a to by nemuselo být vhodné pro utváření obrazu o politice pro mladou generaci.


Byl vybrán také zástupce mladých lidí na Lucemburskou Evropskou konferenci mládeže (z respondentů dotazníku). Ten bude kontaktován v příštím týdnu. Gratulujeme.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu