Téma předchozího Evropského SD byla inkluze mladých lidí. Tématiku si vzaly pod svá křídla také členské organizace ČRDM. A výsledky jsou tu: publikace nebo web s nástroji pro Vás!

Strukturovaný dialog s mládeží, Inkluze, výstupy

Autorka textu, Martina Heryserová, je jednou z dobrovolníků působících ve Skupině na podporu dětí a mladých lidí se specifickými potřebami při ČRDM.

Projekt „Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami“ byl zaměřen na podporu rozvoje kompetencí a schopností pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Díky projektu jsme se snažili podpořit nestátní neziskové organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží se specifickými potřebami a samotné vedoucí dětských kolektivů prostřednictvím vytvoření funkční sítě a spolupráce mezi institucemi zabývajícími se neformálním vzděláváním, dále prostřednictvím vzdělávacích akcí, distribuce metodických materiálů, zřízením poradny, vytvořením prostoru pro sdílení zkušeností, předávání informací o akcích, kurzech a seminářích v rámci webového portálu www.provsechny.crdm.cz

Příručky:

Co se týče příruček – nevytvářeli jsme nové, ale vycházeli jsme z příruček Junáka, takže nemohu úplně popsat proces vytváření, určitě na příručkách spolupracují odborníci, ale také samotní vedoucí, kteří mají konkrétní zkušenosti s konkrétními dětmi, a mohou tak přispět osvědčenými nápady. Příručky jsme pouze upravili, aby byly využitelné pro širší okruh vedoucích dětských kolektivů, nejen pro vedoucí skautských oddílů. Přišlo nám logičtější upravit stávající velmi dobře zpracované a aktuální příručky, než vytvářet nové na totožná témata, čímž by se jen zbytečně dublovaly. Pro nás (skupinu) je důležité, aby se informace dostávaly do jednotlivých organizací a k jednotlivým vedoucím a hlavně, aby docházelo ke sdílení informací a zkušeností mezi organizacemi a vedoucími navzájem.

Metodická příručka – „Z nevýhody výhoda“ – návod pro vedoucí, jak pracovat s dětmi se specifickými potřebami. Příručka se věnuje několika důležitým tématům, od sociálního znevýhodnění, přes mentální, zrakové, tělesné postižení, zdravotní znevýhodnění, až k šikaně a týrání. Obecnější přehled a souhrn základních informací týkajících se různých druhů specifických potřeb, s nimiž mohou přicházet děti do oddílů. Prostřednictvím dostupnosti informací o specifických potřebách a díky konkrétním návodům a tipům na to, jak pracovat na začleňování dětí s nimi do volnočasových organizací se snažíme o to, aby znevýhodnění nebyla pro vedoucí něčím neznámým, čeho by se měli obávat. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se práce s dětmi se specifickými potřebami stala přirozenou součástí fungování dětských kolektivů.

Metodická příručka "ADHD – vím, co s tím?!" Příručka se podrobně věnuje poruše pozornosti s hyperaktivitou, obsahuje vysvětlení co je ADHD a nabízí návod, jak s dětmi s ADHD pracovat, a také praktické nápady na vhodné aktivity a hry pro děti s ADHD. Příručka nabízí vysvětlení, co je ADHD a jak se projevuje, dále zásady a další praktické rady, jak s dětmi s ADHD pracovat, aby se mohly plnohodnotně účastnit oddílového života, zvládaly projevy svého chování a byly přijímány dětským kolektivem. Tyto zásady a rady se text snaží představit tak, aby se daly jednoduše zavést do praxe vašich oddílů.

Skupina na podporu dětí a mladých lidí se specifickými potřebami při ČRDM Skupina vznikla jako dobrovolné uskupení zástupců různých organizací s cílem podporovat zapojování všech dětí do volnočasových aktivit, sdílet příklady dobrých praxí a poskytnout „pomocnou ruku“ – zejména prostřednictvím webového portálu - <www.provsechny.crdm.cz> - který slouží k propojení činnosti, aktivit, akcí a kurzů, sdílení zkušeností a dobrých praxí různých organizací. Naším záměrem nebylo vytvoření dalších webových stránek jedné organizace či skupiny, ale šlo nám o vzájemné propojení organizací, vedoucích dětských kolektivů a dalších zainteresovaných subjektů. Web slouží jako jakýsi rozcestník, každému pomáhá najít, co ho zajímá, k jednotlivým tématům připojuje konkrétní odkazy a sdružuje informace. Správa webového portálu a vkládání informací je stále v procesu, průběžně jsou doplňovány aktuality, články, aj. Webové stránky budou postupně obsahovat podrobné zpracování různých typů specifických potřeb s ohledem na práci vedoucího volnočasových aktivit a z hlediska rodičů dětí se specifickými potřebami. Zároveň v rámci webového portálu funguje poradna, jejímž prostřednictvím se mohou nejen vedoucí dětských kolektivů obracet na odborníky s konkrétními dotazy. Sdílení informací je možné pouze v případě, že se s námi o ně budou jednotlivé organizace dělit. Proto prosíme o zasílání pozvánek na akce, kurzy, semináře, článků aj. věcí na adresu provsechny@crdm.cz, rádi je budeme prostřednictvím webu sdílet.

Co se chystá – minimálně do léta budeme pracovat hlavně na propojování organizací a na tom, aby web fungoval, jak jsme plánovali, jako rozcestník, plný živých, aktuálních a užitečných informací. Publikace jsou online dostupné na webu - http://provsechny.crdm.cz/materialy/

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu