Od 1. ledna 2016 do 30. června 2017 má strukturovaný dialog s mládeží v Evropské unii společné hlavní téma: „umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy - připraveni pro život, připraveni pro společnost“.

Implementační plán pro 5. cyklus strukturovaného dialogu EU

Představujeme dokument, který popisuje roli evropských a národních institucí, ale i mládeže ve strukturovaném dialogu s mládeží. Za necelé dva měsíce (5.-7. dubna 2016) se v Amsterdamu (tedy v předsednické zemi EU) uskuteční Evropská konference mládeže. Zástupci mladých lidí ze všech členských států EU se zde budou zabývat otázkami spjatými s výše zmíněným tématem. Výsledkem jejich jednání bude souhrn otázek, na které se budou ve všech unijních zemích zaměřovat konzultace v rámci strukturovaného dialogu s mládeží.

Co jsou konzultace

Konzultacemi ve strukturovaném dialogu myslíme všechna setkání mládeže (od 13 do 30 let) s úředníky, politiky a odborníky, při nichž si vzájemně vyměňují informace o tématech, které se týkají života mladých lidí. Jejich součástí jsou také dotazníky - online i offline. Konzultacemi jsou tedy debaty, konference, workshopy, jednání městských parlamentů dětí či školských rad, ale také jimi jsou (při splnění podmínek vyjadřování vlastního názoru) simulovaná jednání různých institucí (městských či krajských rad, parlamentu, Rady Evropy ad.).

Co se děje s výstupy z konzultací

Výstupy z konzultací sbírá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. V této fázi poslouží výstupy jako podklady pro diskuzi na evropské konferenci mládeže na Slovensku (2. předsednická země tria) v říjnu 2016. Zde přijmou zástupci z řad mládeže všech členů EU společná doporučení, která následně dostanou k diskuzi ministři EU zodpovědní za oblast mládeže. Jejich úkolem je vymyslet (uvážit), jak by tato doporučení mohli uvést do praxe další aktéři politického procesu (Evropská komise, národní státy a další). Konkrétní návrhy na uvedení do praxe pak bude rozvíjet poslední evropská konference mládeže 5. cyklu (uskuteční se na Maltě - ve 3. předsednické zemi předsednického tria). Výstupy z 5. cyklu strukturovaného dialogu se objeví v usnesení Rady EU, která bude zasedat bezprostředně po Evropské konferenci mládeže.

Podrobný a oficiální popis Implementačního plánu 5. cyklu strukturovaného dialogu s mládeží naleznete v přiložených dokumentech (česká verze je překladem výňatku 4 stran z celého anglického originálu).

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu