Hlasujte o příspěvcích a lektorech, které chcete na barcampu 16. září v Pardubicích vidět a zažít! Máte jedinečnou příležitost.

Níže naleznete medailonky dosud přihlášených lektorů a jejich přihlášek a workshopů. Hlasujte prosím na tomto odkazu.

Pavla Hosnedlová

Medailonek lektora:

Studuji Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, mám zkušenosti z práce v Evropském informačním středisku Europe Direct (České Budějovice) a stáže na zpravodajském portálu EurActiv.cz. Velmi se zajímám o oblast evropských záležitostí a zvláště fungování EU, se zaměřením na instituce EU, aktuální dění, budoucnost EU, vztah občanů k EU a problematiku jejího demokratického deficitu.

Domnívám se, že v současných školních osnovách (či médiích) není EU věnován takový prostor, jaký by dle mého názoru měl být, vzhledem k tomu, do jaké míry nás a naše životy ovlivňuje legislativa EU. Ráda bych proto zužitkovala své znalosti a zkušenosti (získané studiem a prací v ČR i v zahraničí) a předala je ostatním, protože ne vždy jsou souvislosti zřejmé a média o nich (ať už záměrně či nikoliv) nesprávně (dez)informují. V přednáškách či workshopech bych se zaměřila na praktické fungování EU (jaké jsou instituce, co nám EU přináší, jak o ní získat informace, jak ji ovlivnit...) a aktuální dění.

Program lektora:

Jak mi strukturovaný dialog s mládeží otevřel dveře do Evropy

Co je SD s mládeží na evropské úrovni? Kdy, jakým způsobem a proč se do něj zapojit? Jaké nové příležitosti Vám může přinést? Tak těmto otázkám bude věnován krátký příspěvek účastnice V. cyklu SD s mládeží (tj. předchozí/právě skončený cyklus SD) a přídavného semináře o mladých ambasadorech SD, který se konal na Kypru.

(10-15minutový příspěvek)

Zahraniční mobilita po EU

Jedním z práv občanů Unie je i svoboda volně se pohybovat, pobývat, studovat, pracovat nebo třeba vykonávat stáž či dobrovolně pomáhat v jednom z členských států EU (ale i mimo ni). Jaké možnosti zde aktuálně jsou k pobytu v zahraničí za jakýmkoliv účelem a kde potřebné informace najít? Na to se pokusí tato přednáška odpovědět a interaktivně demonstrovat, že nejde pouze o proslavený Erasmus(+). Pojednáno bude o středoevropském výměnném programu CEEPUS, Evropské dobrovolné službě, Evropském sboru solidarity a dalších.

(40minutová přednáška + dotazy)

Co nám EU dala a vzala?: Úspěchy a případná selhání EU

Nejprve se ve skupinkách zamyslíme nad tím, jaké přínosy nám EU dala a kde se s ní/nimi můžeme v běžném životě setkat (ve škole, ve městě, v obchodech, na cestách,...). Též se zaměříme na možné limity členství v Unii (finance, suverenita) a na případné návrhy doporučení/jejich řešení. Ve zbytku času lektorka doplní to, co nebude zmíněno během workshopů a přidá "teorii/praxi" i další zajímavosti, které během svého studii evropských záležitostí načerpala.

(90minutový workshop/přednáška: 40-50 minut workshop, zbytek přednáška)

Jak ovlivnit EU?

Dalším z práv občanů Unie je též participace a možnost podílet se na záležitostech, které se nás týkají a ovlivňují naše životy. Cílem této přednášky je demonstrovat, jaké existují kanály a online či offline možnosti participace na evropské úrovni, do nichž se lze různými způsoby (a jakými) zapojit – tj. nejen volby do Evropského parlamentu, ale též konzultační příležitosti, dialogy, petice k Evropskému parlamentu, evropská občanská iniciativa a řada dalších.

(40minutová přednáška + dotazy)

Damir Solak

Medailonek lektora:

Jsem Damir, je mi 20 let a jsem z Brna, kde momentálně studuji na PrF MU. Podobné akce jako připravovaný barcamp mě baví a vždy jsem se jich rád účastnil, nejprve jako účastník a později i aktivně - např. na posledním zasedání NPDM jsem spoluorganizoval jeden z workshopů.

Na fakultě působím jako člen AS, ve samosprávách jsem byl aktivní i na gymnáziu - ve studentském senátu, který jsem vedl, nebo ve Školské radě, kam jsem byl v 18 zvolen.

Snažím se být také aktivní i v politice, momentálně jsem členem jednoho z mládežnických politických spolků a díky tomu jsem měl možnost pracovat na několika volebních kampaních nebo se účastnit zajímavých konferencí nejen v ČR. V roce 2017 nejsem na žádné kandidátce pro volby do Sněmovny.

Program lektora:

Ovlivňuj dění na své škole - od školních parlamentu až po akademický senát

Škola je tu pro studenty. Je tomu ale vždycky tak? V tomto příspěvku bych se rád věnoval roli školních parlamentů a školských rad na ZŠ a SŠ či akademických senátů na VŠ na prosazování zájmu studentů. Rád bych v tomto příspěvku zmínil i své zkušenosti, protože jsem měl možnost být součástí všech zmíněných orgánů a netěší mě, že je jejich role na řadě škol stále jen formální.

EU - co vše mi nabízí?

Evropská unie - to nejsou jen prosklené budovy plné úředníků v Bruselu, ale také spousta možností pro nás. Erasmus+, stáže v unijních institucích, podpora mládežnických projektů a mnoho dalšího.

V tomto příspěvku bych se především věnoval tomu, co jsem zažil osobně - stáži v Evropském parlamentu, konferenci EYE nebo soutěži Juvenes Translatores.

Mládí v politice

K čemu jsou mládežnické politické organizace? Zajímá politické strany názor mladých, a proč bychom se měli o politiku zajímat, případně do ní vstoupit? Jak je tomu v zahraničí?

V tomto příspěvku bych rád nastínil své zkušenosti z jedné z mládežnických politických organizací.

Alena Macková

Medailonek lektora:

Věnuji se participaci a aktivismu mladých lidí na akademické půdě. Protože právě pracuji na mezinárodním projektu zabývající se politickými a občanskými aktivitami mladých lidí, docela dobře vím, jak se kteří mladí Češi zapojují - a jak jsme na tom ve srovnání s některými jinými zeměmi.

Program lektora:

Mladí a aktivní? Participace a postoje mladých Čechů – od obce až po Evropu

Jak jsou na tom vlastně mladí Češi se vztahem k politice a politické aktivitě? A jak jsou na tom ve srovnání s ostatními Evropany? Jak jsou občansky aktivní středoškoláci a jak se liší od mladých dospělých po dvacítce? Kdo jsou vlastně ti, kteří jsou politicky aktivní? Přednáška nabídne vhled do aktuálních dat z unikátního mezinárodního projektu zaměřeného na participaci mládeže.

Kamil Cinkraut

Medailonek lektora:

Již třetím rokem jsem členem turistického oddílu, ve kterém jsem rok vedl oddílové schůzky a nyní jsem oddílovým účetním. Nyní je mi 20 let a studuji na Karlově Univerzitě (matematicko-fyzikální fakulta) obor učitelství.

Jsem absolventem třineckého gymnázia, na němž jsem vedl studentský klub s názvem RISK (Rozvojově inovativní studentský klub), v rámci něhož jsme s několika spolužáky uspořádali 12 přednášek na našem gymnáziu v průběhu dvou školních let. Především o tomto studentském klubu bych rád předal "gró", jak jsme to dělali (jsem to dělal) a s čím jsme se potýkali. Byl jsem také zapojen do dvou studentských projektů, v nichž jsem učil děti z družin místních škol chodit na slackline nebo se snažil informovat místní o problematice světelného znečištění.

Kromě toho bych rád řekl a předal pár slov o myšlence projektu mého kamaráda, jehož jsem taky součástí, kterého se zúčastním týden před Barcampem, takže budu mít aktuální informace. Jedná se o projekt, v němž se mezi sebou snažíme (absolventi a starší studenti) propojit studenty mladších ročníků a rozšířit jim obzory.

Proč stojí za to si mě poslechnout? Já ani nevím, jen doufám, že mám co nabídnout a rád bych, aby aktivní studenti, kteří hledají "nakopnutí", jako tehdy já, měli možnost poslechnout si zkušenosti "staršího". On to totiž byl nápad právě našeho absolventa, založit studentský klub, proto bych to i po jeho vzoru rád předával dále.

A konečně, rád hledám cesty, jak spojit neformální vzdělávání s tím formálním (samozřejmě v rámci možností) a myslím si, že participace studentů na středních školách je prvním krokem k tomu, otevřít tuto cestu a postoupit zase o krůček blíže.

Program lektora:

Když škola není v životě všechno

Přednáška o tom, jak se participovat na střední škole a jak to skloubit se školními povinnostmi + pár věcí o tom, kde sehnat materiální a jiné prostředky. Předání zkušeností z vedení studentského klubu na Gymnáziu v Třinci, pomoci s vedením studentského časopisu a dvou studentských projektů + čerstvá zkušenost z pořádání víkendové akce pro druhý a třetí ročník mého bývalého gymnázia. (akce se koná 8. - 10. září tohoto roku, takže opravdu aktuální).

Petr Melichar

Medailonek lektora:

Po maturitě v květnu 2017 jsem čerstvým absolventem pražského gymnázia, na které bych rád navázal studiem chemie na Georg-August-Universität Göttingen v Německu. Ve svém volném čase se zabývám především přírodními vědami, mimo to mě ale též baví například diskuse. Rád píši úvahy, eseje či odborné práce. Můžu nabídnout zajímavý náhled na to, proč je dobré být aktivní a co to může člověku přinést, ačkoliv to zpočátku vypadá, že mimoškolní aktivity a dobrovolnictví nepřináší žádné plody, snad kromě dobrého pocitu a třeba zábavy. Aktivní občanství lze pěstovat skrze rozličné aktivity, což je fenomén, na který, podle mého názoru, bohužel často zapomínáme.

Program lektora:

Osobní příběh aneb růst osobnosti skrze mimoškolní aktivity

"Příběh jednoho, jediného, zcela nevýznamného člověka, je možná mnohem významnější, než příběh celého lidstva", pronesl kdysi klasik ruské literatury, Lermontov. Jeden takový příběh Vám rád představím a pokusím se Vás inspirovat ukázkou toho, co jsem si za posledních pět let prošel a jaké možnosti mi to otevřelo, v jakého člověka jsem vyrostl. Pokusím se ukázat, že být aktivní má smysl. I z osobního hlediska!

Proč být aktivní a co z toho?

Proč to ten chlápek dělá? Co z toho má? Proč bych měl dobrovolničit nebo se účastnit akcí, ze kterých nic nemám? To jsou otázky, které si mladí lidé často kladou. Otázka je v pořádku, ale opravdu je přístup, "nedostanu zaplaceno, nedělám", ten nejlepší? Možná, že právě na takovýchhle akcích se toho naučíte mnohem více, než na placeném kurzu. A chcete-li být zodpovědným občanem, potřebujete určité dovednosti. A ty se jen stěží naučíte na dvouhodinovém kurzu "Jak být dobrým občanem 2.0". V přednášce projdeme příklady toho, co se lze naučit na aktivitách, ke kterým má přístup každý. A ukážeme si propastný rozdíl mezi jedincem aktivním a pasivním.

Daniela Chvátalová

Medailonek lektora:

Daniela působí na Pražském studentském summitu jako zástupkyně hlavní koordinátorky. Věnuje se zajišťování chodu celého projektu a koordinaci týmu, komunikaci s partnery, ambasádami a dalšími zastupitelskými úřady v České republice i v zahraničí. Mimo jiné je studentkou pražské Právnické fakulty a ráda se účastní mezinárodních projektů s různorodou, nejen diplomatickou tematikou. V budoucnu by ráda propojila právo právě s diplomacií a zkušenostmi, které získala během svého působení zde na Summitu.

Program lektora:

Chceš změnit svět?

Pražský studentský summit je projekt organizovaný studenty pro studenty, který každoročně vzdělává více než 300 středoškoláků a vysokoškoláků. Na přednášce bych ráda představila, jak organizujeme již 23. ročník Summitu. Také bych ráda pohovořila o práci přípravného týmu, ale také průběhu celého projektu. Na Summitu se věnujeme diplomacii, mezinárodním vztahům, představení mezinárodních organizací, ale také rozvoji soft-skills a rétorice. Mimo jiné nabízíme studentům mnoho doprovodných akcí a zprostředkováváme setkání se zajímavými osobnostmi české i zahraniční politické sféry. Více informací naleznete na http://studentsummit.cz/.

Ondřej Podlešák

Medailonek lektora:

Jmenuji se Ondra a mojí doménou jsou finance. Před pěti lety jsme jako studenti magisterského programu založili neziskovku CEFIG (Centrum finanční gramotnosti). Původně měla sloužit primárně jako osvěta proti zbytečným úvěrům, které jsme viděli všude kolem sebe. Během následujících let jsme díky efektivnímu plánu významně rostli. Z týmu deseti neplacených dobrovolníků jsme se dostali k milionovému obratu. Začali jsme s kurzy pro školy, dnes organizujeme i mezinárodní projekty EU a školíme ve firmách jako P&G nebo ČSOB. Více na www.cefig.cz.

Program lektora:

Příběh jedné neziskovky - z nuly na milionový obrat za pět let

Absolutně bez kontaktů a pomoci tatínků v čele korporací. Před pěti lety jsme jako studenti magisterského programu založili neziskovku CEFIG (Centrum finanční gramotnosti). Původně měla sloužit primárně jako osvěta proti zbytečným úvěrům, které jsme viděli všude kolem sebe. Během následujících let jsme díky efektivnímu plánu významně rostli. Od třech kluků přes tým deseti neplacených dobrovolníků až po milionový obrat. Začali jsme s kurzy pro školy, dnes organizujeme i mezinárodní projekty EU a školíme ve firmách jako P&G nebo ČSOB.

Nastavte si vlastní finanční plán

V bance nebo na poště si potřebují udělat čárku za prodaný finanční produkt. Poradci potřebují provize. I objektivně se tvářící obsah na internetu sponzorují finanční skupiny a srovnávače mohou být zavádějící. Ukážeme vám triky prodejců na praktických příkladech. Poradíme, jak se můžete bránit a dáme praktické tipy do života.

Vlastimil Waic

Medailonek lektora:

Před dvaceti lety jsem začal debatovat, před patnácti rozhodovat debatní soutěže a trénovat komunikační dovednosti. Dnes jsem ředitelem programu Verbattle a členem představenstva České debatní společnosti, která se snaží mladé lidi nejen k participaci motivovat, ale také je k ní patřičně připravuje: vzdělává totiž v dovednostech argumentace, kritického myšlení či veřejného vystupování. Jako lektor jsem působil ve třech různých debatních klubech, přednášel na veletrzích, školeních, seminářích a barcampech v Česku i v zahraničí. Jsem místopředsedou Městečka neziskových organizací na Muně, zástupcem Komory malých organizací ČRDM v jejím valném shromáždění či členem komise investic a územního plánování Rady statutárního města Chomutova. Pracuji jako manažer komunikace ve společnosti Bombardier v České Lípě.

Program lektora:

Jak vás manipulují média?

Jaké jsou cíle médií, jak a proč je jim podřizován výběr zpráv? Jak nás média manipulují a k čemu slouží vizualizace informací?

Základy správné argumentace

Ukážu vám, jakými postupy tvoříme a vyvracíme deduktivní a induktivní argumenty, nabídnu vám jednu z možných struktur argumentu SEAL (statement - evidence - analysis - link), kterou si také vyzkoušíme na praktických příkladech.

Martina Václavíková

Medailonek lektora:

Ve finančním vzdělávání se pohybuji od roku 2005. Mám osobní zkušenosti s exekucí, "výhodnými" nabídkami finančních institucí ale i s vedením firmy a zajímavými investicemi. Sdílím jak se vyhnout potížím a naopak umět získat víc pro sebe či na prospěšnější účely než kam dává stát. Věřím, že je to cesta k lepší finanční budoucnost nás všech.

Program lektora:

Víc v hlavě, víc v kapse aneb jak umět získat víc

Petr Žantovský

Medailonek lektora:

Co rád dělám? Cyklistika, moderní hudba, odborná i neodborná literatura. Proč stojí za to si mě poslechnout? Už dlouho působím na vysoké škole a mezi mladými lidmi u nás k v zahraničí a mám zkušenost, že jsou otevření novým informacím a připraveni diskutovat a hájit svůj názor, což je pro obě strany inspirativní.

Program lektora:

Manipulace a propaganda v dnešních médiích- a jak se v nich vyznat.

(přednáška)

Andrea Procházková

Medailonek lektora:

Zakladatelka projektu Názorování, který se zaměřuje na pořádání besed s mladými lidmi o aktuálních společenských a politických tématech. Kromě studia na Právnické fakultě UK, se věnuje také žurnalistice - je spolupracovnicí redakce Týdeníku Respektu a The Student Times.

Program lektora:

Jak uspořádat besedu, která vás vtáhne? (interaktivní přednáška)

Zažili jste besedy, ze kterých byste nejraději utekli? Nedostal se prostor na Váš dotaz? A nebo jste jednodušše už nechtěli trávit čas posloucháním stejných názorů stále dokola? Jak těmto situacím předejít a uspořádat zajímavou besedu se dozvíte od zakladatelky projektu Názorování, který má na svědomí besedy od českého vzdělávání, feminismu až po debatování nad ideálním českým prezidentem.

Jak politici komunikují na sociálních sítích (přednáška s diskuzí)

Jaké strategie politici při komunikaci na Facebooku či Twitteru volí? Co dělají špatně/dobře? A komu to nejlépe funguje?

Proč se vůbec mám zajímat o politiku? (10-15minutový příspěvek)

Filip Horký

Medailonek lektora:

Český novinář a moderátor, spravuje jeden z nejúspěšnějších českých účtů na Twitteru i na Facebooku.

Program lektora:

Jak vést dobrý rozhovor?

Přednáška poodhalí, jak se připravit na dobrý rozhovor (ať už v televizi, nebo na debatě ve městě), z jakých zdrojů čerpat a jak pracovat s informacemi při samotném rozhovoru. V následné diskuzi bude prostor pro rozvinutí tématu i další otázky účastníků, včetně například důvodů vzniku a udržování motivace pro zájem o politiku. (40minutová přednáška s diskuzí)

Michaela Löfflerová a Diana Čechová

Medailonek lektorů:

DČ: Možná nejsem nejchytřejší na téhle planetě a ani ničím zas tak moc výjimečná, ale snažím se dělat, to co mě baví a v čem vidím smysl. Smysl teď vidím hlavně v cestování a pracování na vlastních projektech, ale kdo ví, jak to bude za pár měsíců? ;) Vždycky jsem byla tak trochu všestranná a neposedná, takže není divu, že jsem se od matematických olympiád časem přesunula k dobrovolničení a studiu sociálních věd. To, co mě ale naučilo nejvíc, jsou brigády. Myslím si, že by si mladý člověk měl vyzkoušet třeba zkusit pracovat rukama, s lidmi, pod tlakem a za málo peněz, jedině tak poznáme sami sebe a naučíme se respektovat ostatní. Ve zkratce: dobrovolničím, pracuju, studuju a cestuju.

ML: Mám doma krabici s diplomy a cenami, můžu ti vyprojektovat ideální samostatnou vesmírnou stanici o velikosti Pardubic, popsat problémy genetiky i zanalyzovat současné problémy mezinárodních vztahů. Dělám toho hodně, některé věci spolu úplně nesouvisí, ale pro mě mají všechny význam. Dobrovolničím, stíhám stáže, pracuji, makám na svých projektech a mimo to ráda cestuju, mezi Prahou a Brnem každý pár dní a často i někam dál :-)

Program lektora:

Prahaton- Jak si od nuly postavit svoji akci.

Tři roky nakopáváme veřejný prostor v Praze. Pořádáme Prahaton a ukazujeme Prahu lidem jinak. Většina účastníků je z Prahy, mohlo by se zdát, že prahu znají, ale upřímně, my po těch letech víme, že ulicemi spíš jen procházejí, než je poznávají. S námi za jeden den poznají Prahu lépe než za celý rok, vyzkouší si vystoupit ze své komfortní zóny a poznat nové lidi.

Jak vystavět svoji akci od píky? Jak zajistit, aby se vám účastníci vraceli? Jak mít každý rok 100% nárůst počtu lidí? Jak akci propagovat, když nemáte finance? Na co nezapomenout a jaké věci/stránky a aplikace se nám při organizaci osvědčily? To a mnohé další se od nás dozvíte.

(workshop)

Jak jdou k sobě slova mezikulturní a vzdělávání? aneb mezikulturní vzdělávání v praxi

Svět se zmenšuje, to nám prostě nikdo nevezme. Slova jako kultura, cizinci nebo migranti známe všichni. Říká vám něco jméno Hoffstede? Že ne? Tak to přijďte a dozvíte se to i mnohem víc, o sobě i o ostatních. Obě dvě dobrovolničíme v neziskovém sektoru, pracujeme s cizinci a učíme o mezikulturním vzdělávání. Dohromady máme procestováno 36 zemí a k tomu se snažíme ve škole doplnit i teoretické znalosti. Obě víme, že nejlepší cesta, jak poznat sám sebe je se otevřít ostatním kulturám a zbavit se předsudků

(workshop)

Jak vyhořet, ale nezhasnout. Time management a prevence vyhoření.

Tlak společnosti je velký, člověk by měl dělat A i B, studovat, stíhat si užívat života i pracovat, ale vlastně se hlavně specializovat na 1 oblast, kterou bude studovat na vysoké, pak v tom samém oboru pracovat a vydělávat hodně peněz. Podle nás ale není špatné, když člověk zkouší více věcí najednou, klidně i z různých oborů. Občas někde pohoříme, ale i chyby nás posouvají dál

Obě toho děláme hodně a baví nás věci z různých oblastí. Organizace času a určitý systém preferencí nám pomáhá to všechno zvládat. Pojďme diskutovat o tom, jak se z toho všeho nezbláznit a jak ze své všestrannosti a zkušeností vytěžit maximum.

(40min přednáška)

Vojta Benda a Radek Drnovský

Medailonek lektorů:

Jsme lektoři, facilitátoři a kolegové ve vzdělávací společnosti Edutica. Baví nás učit a předávat znalosti a zkušenosti dalším lidem. Zaměřujeme se na řadu témat především v oblastech seberozvoje, komunikace a vedení lidí. Při lektorování vycházíme z metody zážitkové pedagogiky a našich dlouholetých zkušeností v organizacích Instruktoři Brno a Prázdninová škola Lipnice. Radek se vzdělávání a rozvoji lidí a týmů věnuje přes 20 let, Vojta více než deset. Oba jsme učili na Masarykově univerzitě v Brně. Oba dva rádi chodíme do přírody a do hor. A oba se těšíme na viděnou na Barcampu.

Facilitace - hlavní výhody a praktické využití

Zaměříme se na to, co to facilitace je a jak funguje. Projdeme základní principy, ze kterých vychází, a výhody, které přináší. Představíme vám, jak můžete zapojením lidí do procesu zvýšit efektivitu celého setkání a také ovlivnit to, jak budou následně podporovat zavádění výstupů do praxe. Na příkladech konkrétních situací si ukážeme, kdy je facilitace vhodná a kdy nikoliv.

(přednáška 40 minut)

Facilitace - struktura a vedení procesu

Budeme se soustředit na strukturování a vedení procesu facilitace od začátku do konce. Ukážeme si, jak pracovat s tématy, aby nezaznívala věta: "Sorry, co že to teď vlastně řešíme?" Probereme, na co nezapomenout během přípravy, a co říci na úvod facilitovaného setkání. A na závěr se podíváme, jak si poradit se zakončením setkání, a jaký by měl být kvalitní výstup.

(přednáška 40 minut)

Facilitace - jak pracovat se skupinou

Facilitace není jen o tématech a procesu, ale také o lidech. Co potřebují, aby se během setkání cítili bezpečně, jak je motivovat k aktivnímu zapojení, na co si dát pozor, abychom neztratili důvěru? Podrobně se budeme věnovat situacím, kdy potřebujete být neutrálním facilitátorem, který setkání řídí, a současně i členem týmu, který má na věc vlastní názor. Dozvíte se, jak reagovat na některé typy náročných účastníků - kupříkladu na ty, co mluví až příliš nebo naopak na ty, co nemluví vůbec.

(přednáška 40 minut)

Facilitace - praktický workshop

Workshop bude navazovat na přednášku. Půjdeme do větší hloubky, přidáme další souvislosti i detaily a vše si vyzkoušíte na vlastní kůži. Workshop povedeme facilitovanou formou - to znamená, že vás aktivně zapojíme a budeme se ptát na vaše zkušenosti a názory. Zažijete si praktické použití několika konkrétních facilitačních nástrojů a jejich rozbor.

(workshop 90 minut)

Václav Kříž

Medailonek lektora:

Předseda spolku Mladí občané, zastupitel města Krásno - mám zkušenost jak z neziskového sektoru, tak také z politického prostředí.

Program lektora:

Politika a aktivismus na místní úrovni - jak prosadit své zájmy

(workshop 40 minut)

Tereza Dundáčková a spol.

Medailonek lektora:

Stužák - Studenti žákům: Jsme studenti vysokých škol s humanitním zaměřením a chceme skrze naše akademické znalosti motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění. V rámci našich mimoškolních aktivit jsme se rozhodli spojit studentské spolky a organizace a vytvořit celý program interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice. To, co studujeme, nás baví a chceme předávat vědomosti i radost z našich specializací dál!

Program lektora:

Optikou bezkonfliktní společnosti

Workshop (90 minut) s názvem „Optikou bezkonfliktní společnosti“ má za úkol seznámit s konformitou za pomoci malého experimentu na samotných účastnících workshopu, kteří si nevědomě vyzkouší (jako test zrakového vnímání), jaké je to být pod tlakem konformity a názorových vůdců přímo v jejich třídě. Po následném přiblížení konformity a experimentu budou účastníci debatovat na téma vnímání konformity na každodenní úrovni.

Mezinárodní krize 2020

Na Aberystwyth University se předmět Crisis games vyučuje od roku 1966, v ČR se začal vyučovatjako magisterský předmět na IPS pro studenty bezpečnostních studií, který simuluje podobné situace a mezinárodní krize. Samotnými aktéry jsou v rámci vyučovaného kurzu studenti, kteří se zúčastní intenzivního víkendového zasedání, při kterém jednání probíhají. Pojďte si spolu s námi vyzkoušet obtížnost mezinárodního vyjednávání během mezinárodní krize v roce 2020.

(workshop 90 minut)

Ještě jste nedali hlas svému vysněnému programu? Změňte to rovnou teď.

Hlasování pro workshopy a přednášky na tomto odkaze je otevřené do 30. června.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu