Od úterý 21. března do čtvrtka 23. března na Maltě pracovaly téměř dvě stovky převážně mladých lidí na návrzích, jak uvést do praxe doporučení, která vzešla z 5. cyklu strukturovaného dialogu (a konkrétně pak z konzultací a z Evropské konference mládeže v Košicích).

Evropská konference mládeže, Bugibba, Malta 2017

Úkol to byl nesnadný.

Mladí lidé nejsou všichni stejní. Mají odlišné zájmy a potřeby.

I tato slova upřesnění na konferenci zazněla. Přesto mají mladí lidé v Evropě mnoho společného - potřebu řešit přístup ke kvalitním informacím, rozvíjet svůj potenciál skrze vzdělávací systém, starat se o svoje duševní zdraví a. další témata (výčet těch, kterými se zaobírala konference na Maltě a celý 5. cyklus SD, najdete níže).

Cílem této konference, jež byla třetí a zároveň poslední konferencí tohoto (5.) cyklu, bylo vypracovat co nejurčitější návrhy na implementaci (tedy uvedení do praxe) doporučení mladých lidí na téma "Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy - připraveni pro život, připraveni pro společnost".

Konkrétně se všichni účastníci rozdělili do 8 workshopů, v kterých pracovali od úterního dopoledne do středního téměř večera. Jejich tématy byly:

 1. Přístup ke kvalitním a kritickým informacím
 2. Mladí lidé pod tlakem: Osvojování odolnosti a sebevědomí
 3. Proti strachu a nesnášenlivosti – zažít rozmanitost
 4. Směrem ke vzdělávacímu systému, který si uvědomuje potenciál mladých lidí
 5. Posilování angažmá mladých lidí do společnosti, zvláště těch ze zranitelných skupin
 6. Obnovení důvěry mladých lidí v evropský projekt
 7. Program mobility: zaměstnání a vzdělání pro všechny
 8. Dopady práce s mládeží a organizací mládeže na všechny

Prvního, druhého a čtvrtého workshopu se zúčastnili mladí delegáti za ČR (přesně v tomto pořadí): Lenka Juřenová (Česká rada dětí a mládeže, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží), Michaela Doležalová (Národní parlament dětí a mládeže, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží), Jan Martinek (jeden z úspěšných esejistů v konzultačním období 5. cyklu). Medailonky těchto českých zástupců najdete na našem facebooku.

Výstupem z Evropské konference mládeže (EUYC - EUropean Youth Conference) je návod na implemenetaci a sada doporučení, která vzešla z jednotlivých workshopů a která organizátoři v podobě "akčních karet" předají evropským ministrům zodpovědným za mládež jako podklad k tvorbě usnesení završujících 5. cyklus strukturovaného dialogu s mládeží.

Mezi tato konkrétní doporučení patří:

 • organizovat festivaly mládeže, které podporují evropské zapojení na místní a národní úrovni
 • zahrnout kapitolu o práci s mládeží a prostoru pro mládež do Zprávy o mládeži, kterou připravuje Evropská komise
 • mít ve školních osnovách předměty tzv. "life-skills" (dovedností pro život)
 • vyvinout krabičky první pomoci duševního zdraví

Oproti předchozím konferencím 5. cyklu (Amsterdam, Košice) nebyly výstupy omezené svým rozsahem a účastníci o nich v závěru konference nehlasovali jako o jednom dokumentu, "jen" si jejich výběr za jednotlivá témata představili. Jakmile organizátoři konference (předsednická země EU - Malta, Evropský řídicí výbor - Evropské fórum mládeže, Evropská komise, 3 předsednické země tohoto cyklu, tj. Nizozemí, Slovensko, Malta) zpracují "akční karty" a zveřejní je, najdete je v sekci Dokumenty.

Evropská konference mládeže se koná v každém cyklu strukturovaného dialogu 3× - vždy jednou za půl roku v zemi, která aktuálně předsedá Radě Evropské unie. Účastní je jí zástupci všech členských států EU (mladí delegáti a jeden úředník z ministerstva mládeže), evropských institucí, mezinárodních organizací mládeže (například skauti, mladí křesťané, ERYICA, EYCA a další).

Podívejte se, jak to na konferenci žilo - na její facebookové stránce najdete fotky i videa!

V galerii najdete fotografie pořízené oficiálními fotografy Evropské konference mládeže (až na posledních 12 fotografií) a v příloze tiskovou zprávu, která vyšla 27. března 2017.

Osobní pohled a svoje zážitky z konference s vámi budou v následujících dnech sdílet mladí delegáti Michaela Doležalová a Honza Martinek na našich stránkách. Těšte se!

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu