Evropská konference mládeže pod bulharským předsednictvím: Youth Goals

Minulý týden proběhla Evropská konference mládeže v bulharské Sofii. Na konferenci se setkalo téměř tři sta delegátů ze zemí Evropské unie, Východní partnerství a Balkánu, mezi nimiž byli především mladí lidé z různých národních i mezinárodních organizací, ale také zástupci Národních pracovních skupin a ministerstev. Cílem bylo projít souhrnnou zprávu, která vznikla na základě národních zpráv z konzultací VI. cyklu strukturovaného dialogu, a sepsat základní teze jako podklad pro novou Strategii EU pro mládež.

Konferenci otevřeli první den úvodním slovem a panelovou diskusí Tomislav Donchev, místopředseda bulharské vlády, Krasen Kralev, ministr pro mládež a sport, Kate Gilmoreová, Náměstkyně Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Afshan Khan, regionální ředitelka UNICEF pro Evropu a Střední Asii a Ilina Moutafchieva, předsedkyně bulharského Národního fóra mládeže.

Poté už všechen prostor patřil mladým delegátům. Ti se rozdělili do skupin podle témat, která preferují, a pracovali na tezích – Youth Goals, které jsou hlavním výstupem Strukturovaného dialogu s mládeží 2017/2018 a které reprezentují názory mladých lidí napříč Evropou. Čeští delegáti se rozdělili do tří skupin: Education and Learning, Mental Health and Wellbeing a Rural Areas. Po zformulování hlavních tezí a cílů proběhlo „připomínkování“ – mladí lidé navštívili vždy každý několik jiných pracovních skupin a komentovali vytvořené výstupy.

Při závěrečném dopoledni se o stanovených cílech diskutovalo. Každý, kdo měl co říct, se mohl vyjádřit. Všichni účastníci konferenci odvedli pečlivou práci a posunuli dál snahu o to, aby názory mladých lidí vyjádřené v konzultacích VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží bylo slyšet.

Co si o konferenci myslí čeští účastníci?

**Sabina, mladá ambasadorka SD:** European Youth Conference Sofia 2018 pro mě bylo velkou neznámou, neboť jsem se předchozí konference v Tallinnu neúčastnila. S velkým nadšením jsem se proto vydala do
hlavního města Bulharska, abych společně s dalšími delegáty diskutovala o cílech pro mladé lidi v Evropě.
Po krátkém úvodu a proslovech představitelů vlády, Organizace spojených národů a
Evropské unie jsme se rozdělili do jedenácti skupin, z nichž se každá zaměřovala na jiný
problém s oblasti politiky mládeže.
Mým tématem se stalo Mental Health and Wellbeing, což je nyní velice diskutované,
nicméně stále značně stigmatizované téma. Z finální zprávy pro Českou republiku jsme
vyčetli následující – potřeba vzdělání, potřeba komunikace a potřeba destigmatizace. Všechny
tyto body se nám povedlo úspěšně zařadit do evropských cílů pro mládež a jejich bližší
aplikace se bude již tento rok probírat na již třetí konferenci ve Vídni.
Pevně doufám, že dojde k naplnění evropských cílů a uděláme vše pro to, aby se
mladí lidé v Evropě cítili ještě lépe a měli více příležitostí se uplatnit v dnešním
v komplikovaném světě zítřka.

**Šimon, předseda Národního parlamentu dětí a mládeže:**Evropská konference mládeže v bulharské Sofii pro mě byla velkým přínosem, jelikož jsem se zúčastnil i předchozí konference v Estonsku, tak jsem už věděl, co mě čeká a rychle se aklimatizoval do pracovního prostředí. Také si myslím, že tyto konference jsou přínosné nejen pro jednotlivce, ale i pro zástupce Evropské unie a v neposlední řadě všechny mladé v celé Evropě, protože díky těmto aktivitám máme možnost přímo ovlivnit politiku mládeže EU a to pomocí kvalitně stanovených cílů mládeže. Jako drobné osobní obohacení navíc přidávám už jen to, že jsem se za tři dny naučil číst v azbuce, kterou jsem doposud neuměl.

Mohlo by vás zajímat