Esej nemusí být dlouhá, aby byla výstižná. To dokázal Dominik. Máte 5 minut? Stojí za to.

Jak vzdělávat mladé lidí k občanské odpovědnosti ve školách i mimo ně?

Vzdělání k občanské odpovědnosti aneb k aktivnímu občanství by mělo patřit k základním funkcím rodiny i vzdělávacích institucí. Ne nadarmo byli mladí lidé v dřívějších dobách připodobňování k budoucnosti národa a naději vlasti.

Tato poučka úspěšně prošla několika politickými režimy a měla by zakotvit i v tom dnešním.

Motivace k aktivnímu občanství je náročný úkol, na kterém se musí podílet velká skupina jakýchsi našich mentorů – od rodičů přes školu až po média a veřejné mínění. Souhra jejich aktivit může vést a vede k aktivitě v občanském životě, která často převyšuje pouhou účast u voleb.

Motivovaný (nejen) mladý člověk, který má touhu, ba téměř potřebu, měnit věci okolo sebe, může být hnací silou svého okolí a úspěšně se podílet na správě věcí veřejných.

Právě on může být tím kamínkem, který spustí celou lavinu aktivit a smysluplných projektů, které zaktivizují další jedince.

Jeho motivace však může přijít i odjinud, než bychom to čekali.

Jeho motivaci může zapříčinit práce neformální skupiny, všelijakých spolků, soutěžních projektů a simulací, kterých je v dnešní době bezpočet, a podobných akcí cílených právě na mladé lidi. Pomocí těchto projektů je možné vtáhnout do děje i mladé lidi ze znevýhodněného prostředí, zapojit je do komunitního rozhodování a plánování, dát jim možnost vyjádřit se nad palčivými problémy jejich obce.

V této přímé lince mladí mladým vidím cestu k zvýšení povědomí o aktivním občanství, k zájmu o své okolí.

Pokud to dokázal někdo o pár let starší, proč bych to nemohl dokázat já? Vypomůžu si heslem sametové revoluce: „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“

Dominik Macek


Malé doplnění: Dominik je členem Mladých občanů, kteří se aktivně podílí právě na výše zmíněných vzdělávacích projektech.

Pro zájemce: mladiobcane.cz

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu