Mladí občané a INEX SDA realizovali debatu s odborníky. Co říkáte na výsledek? Dokončení práce nás čeká 15.12.! Jste zváni.

extrémismus u mladých lidí

Debata v Kampusu: Extremismus u mladých lidí 18/11 v 19h, Pracovna, Žižkov

1. návrh stanoviska z debaty je určen pro komentování online a dokončení na Vánoční Debatě v Kampusu dne 15/12. Dokument členíme podle toho, komu jsou komentáře určeny.

Doporučení pro: Platforma Senátorů k tématu aktuální uprchlické krize

Souvisejícímu nárůst negativních postojů vůči migrantům a obecně muslimům lze ovlivňovat následovně:

 • získávejte politické spojence z řad dalších politiků (poslanců, radních, zastupitelů)
 • buďte vidět – v médiích (zprostředkovaně) a v regionech na setkáních přímo s voliči (osobně)
 • vysvětlujte váš pohled na situaci, zkušenosti, veďte kritickou diskuzi založenou na faktech
 • nabídněte jasnější možnosti řešení situace
 1. vysvětlujte jednoduše a výstižně, jak situace podle vás vypadá a jaké mohou být cesty k jejímu řešení
 2. využívejte argumentace bez argumentačních faulů, snažte se lidi dovézt k tomu, aby vysvětlovali příčiny jejich názoru, což povede k jejich lepšímu pochopení
 • celková snaha by měla vést ke snížení polarizace a extremistických postojů ve společnosti i specificky u mladých lidí

Doporučení pro: Veřejnost (každý člověk ve svém okolí)

 • snažme se vést kritickou diskuzi založenou na faktech, bez argumentačních faulů a předsudků vůči ostatním debatujícím
 • bavme se s našimi zastupiteli, poslanci, senátory – ukazujme rozmanitost názorů voličů
 • organizujme / účastněme se pravidelných setkávání a debat o tématu jako snaha poznávat se s lidmi s jiným názorem či úhlem pohledu, sdílet různé zkušenosti

Doporučení pro: Stakeholders v oblasti vzdělávání (nápady pro řešení souvisejících témat v dlouhodobém horizontu)

 • zaměřit se více na vzdělávání ke kritickému myšlení, čtenářské gramotnosti a aktivnímu občanství, a to nejen v rámci občanské výchovy ve školách (např. podpora vzdělávání zaměřeného na hodnoty a postoje ve školách i v jiných předmětech nebo projektech, podpora neformálního vzdělávání)
 • zaměřit se i na vzdělávání pedagogů v tomto směru a také na legislativní podporu pedagogů, pokud se v rámci vzdělávání zaměřují na postojovou rovinu

lze využít existujících iniciativ, projektů či informací: www.faktus.net - Člověk v tísni; Škola 21; práce s předsudky, diskriminací a rasismem - Amnesty International (www.lidskaprava.cz); projekt Živá knihovna

Doporučení pro: Média

 • dodržovat etický kodex a zajišťovat objektivitu vydávaných zpráv

příklad – Marie Heřmanová, osvěta novinářů a čtenářské gramotnosti

Nápad na projekt

Zmapování vnímání extremismu u studentů napříč ČR

1) kdo - studenti (ZŠ, SŠ, VŠ)

2) kde - obce, okresy, kraje (lze se zaměřit postupně či to pojmout plošně po celé ČR)

3) forma: debata (debatní klub/fórum) - moderovaná pro "udržení" tématu

4) nutnost stejné formy (aby nebyly znehodnoceny výsledky)

5) výstupy debat! Stejná forma výstupu (lze pracovat např. s jednotnou verzí evaluačního formuláře)

 • výstupem by mělo být zmapování toho, jak mladí (od ZŠ po VŠ) vnímají extremismus, zda se liší z jakého kraje/obce pochází, atd. - např. zda hraje roli, že jsou studenti z malých měst či vesnic, nebo velkých měst. Nebo zda jejich názory ovlivňuje také stupeň vzdělání, rodina + výchova, pedagog.
 • lze se zaměřit třeba jen na zmapování jednoho kraje, nebo studentů ve stejném věku.

Souhlasíte? Ne? Tak si to nenechte pro sebe a komentujte zde pod článkem nebo osobně na další debatě 15.12. Více o další debatě v Akcích zde na webu, nebo na FB události Vánoční debata

Debaty pořádají: (odkaz na web)

INEX-SDA

MOB

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu