Text výstupu z debaty. Připomínkujte skrze komentáře níže. Zúčastněte se finalizace v prosinci.

Debata v Kampusu. Dobrovolnictví a škola

Debata ŠKOLA A DOBROVOLNICTVÍ 21. 10. 2015 Systémová řešení

DOBROVOLNICTVÍ – jak ho chápeme (o čem se bavíme)

Dobrovolnictví jako cesta k rozvoji kompetencí

 • součást vzdělávání
 • aby to, co se naučí, využili v praxi
 • jde o výchovu a vzdělávání
 1. směrem k dobrovolnictví
 2. prostřednictvím dobrovolnictví

LEGISLATIVA – co je možné měnit/vytvářet

 • zákon o dobrovolné službě
 1. novelizace?
 • zákon o mládeži?
 • zákon o občanském vzdělávání?

IDEÁLNÍ SITUACE:

 • pro studenty školy dobrovolnická činnost není povinná
 • škola ale informuje o možnostech dobrovolnictví
 1. vědět o nich
 2. nabízet je
 • vždy by měl být k dispozici motivovaný učitel (koordinátor), který je schopný s dobrovolnickou činností žáků pomoci

 • uznávání neformálního vzdělávání, souvisí s kvalitou dobrovolnické praxe (stáž) -> NE náhrada pracovního místa a dělání podřadných prací

Co je žádoucí SYSTÉMOVĚ PODPOŘIT?

 • podpora dobrovolnictví v rámci RVP školy
 1. škola v rámci výuky informuje, podněcuje iniciativu žáků, mj. podpora projektového vyučování
 2. pokud se někdo chce angažovat, škola vytvoří podmínky, ne překážky (např. individuální vzdělávací plán, omluvené hodiny atd.)
 • benefit – uznání praxe (např. v případě dobrovolnictví v domově důchodců pro někoho, kdo studuje sociální práci)

 • jak specifikovat + validovat nabyté kompetence? Jak uznávat, když např. člověk má vlastní projekt, tzn. není někde na nějaké stáži?

Nápad na možný proces:

 • na škole by měl být „koordinátor neformálního rozvoje“, který bude se studenty dlouhodobě pracovat, mapovat jejich dobrovolnou činnost a zakládat ji do jejich osobního portfolia
 • do portfolia si student bude psát, jaké konkrétní činnosti se po jakou dobu věnoval
 • student po stanoveném časovém období vyplní formulář mapující, které kompetence získal dobrovolnickou činností
 • bude stanoven seznam kompetencí a dobrovolník si sám vyplní, které z nich získal a nezisková organizace, se kterou pracoval, mu formulář potvrdí
 • student by tím, že dělá navíc i dobrovolnickou činnost, měl být zvýhodněn oproti ostatním, např. 0 absencí, případně oceněn (např. pochvalou)

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu