Zde je text výstupu z debaty. Připomínkujte skrze komentáře níže. Zúčastněte se finalizace v prosinci.

Debata v Kampusu. Dobrovolnictví a škola

Debaty v Kampusu – Dobrovolnictví a škola, 21. října 2015

Shrnutí debaty na téma motivace k dobrovolnictví ve školách

Problémy:

Žákům chybí osobní zkušenost, dobrovolnictví není pro ně atraktivní

Řešení:

Chceme ukázat, co může dobrovolnictví přinést, jak mohou žáci jako dobrovolníci něčeho dosáhnout, chceme podpořit uznatelnost kompetencí získaných dobrovolnou činností

Jak:

Bavili jsme se, zda by mělo být dobrovolnictví pevnou součástí vzdělávacího plánu, nebo zaveden jakýsi týden na zkoušku (podobně jako např. lyžařský kurz), během kterého by si žáci mohli různé činnosti vyzkoušet. Debatovali jsme, jestli by měli být v této oblasti vzdělávání sami učitelé, nebo zavedené organizace. Motivace k dobrovolnictví na školách by neměla postrádat ucelenou metodiku, proto by dobrovolnický týden měl být spíše v kompetenci zkušených školitelů z dobrovolnických organizací, než přidávat ještě další úkoly učiteli, který třeba nemá s dobrovolnictvím vlastní zkušenosti a nemůže je tedy předat.

Je nutné rozlišovat mezi informacemi o dobrovolnictví a samotným dobrovolnictvím jako „skill“ – na školách je nejdůležitější předat prvotní informaci.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu