Co bylo a co bude? Shrnutí roku 2021 a plány na rok 2022

Jaký byl uplynulý rok strukturovaného dialogu s mládeží? A co nás čeká v roce letošním s ohledem českého předsednictví Radě EU? Přinášíme krátké shrnutí i nástin možností, do kterých se mohou zapojit jednotlivci, organizace pracující s dětmi a mládeží i politici!

Ačkoliv se i minulý rok nesl ve znamení pandemie a s ní souvisejících opatření, měli jsme možnost uspořádat hned několik akcí, které se v některých případech konaly dokonce fyzicky.

V lednu jsme s mladými lidmi diskutovali o zrušení superhrubé mzdy na akci ambasadorky Strukturovaného dialogu Anny Pánkové. Ve spolupráci s naší partnerskou organizací EUTIS jsme se podíleli na Modelovém zasedání institucí EU v projektu Rozhoduj o Evropě, kde se účastníci na našem workshopu vyjadřovali k přístupu mladých lidí k informacím. Výstupy z těchto akcí společně s výstupy z podzimních akcí v roce 2020 byly zpracovány do národní zprávy o konzultacích.

V březnu proběhlo evaluační setkání s ambasadory předchozího cyklu, přičemž se někteří z nich rozhodli ve svých aktivitách pokračovat dlouhodobě. Ambasadorka Karolína Lískovcová se propojila s tvůrcem videí o EU, Panem Evropou, a vzniklo skvělé video o příležitostech pro mladé lidi, včetně popisu toho, jak funguje strukturovaný dialog s mládeží. Jakub Vašák se zas dlouhodobě začal věnovat projektu Pojďme vylepšit studentské samosprávy, který se zabývá problematikou studentských parlamentů. Díky projektu se podařilo propojit několik mladých aktivních lidí ze studentských samospráv, kteří se pravidelně potkávají a připravují příručku, jež může pomoci studentským parlamentům, zastupitelstvům či senátům při jejich činnosti, v případě problémů nebo třeba jen jako inspirace.

 

NOVÝ ČLEN NÁRODNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO STRUKTUROVANÝ DIALOG S MLÁDEŽÍ

Podařilo se nám rozšířit Národní pracovní skupinu, a to o platformu Venkovská mládež, jež funguje v rámci Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Spolupráci s „MASkami“ jsme měli navázanou už předtím, příkladem může být naše účast na květnovém Veletrhu aktivního občanství pod taktovkou MAS Opavsko.

V červnu vrcholil Evropský týden mládeže s tématem „Budoucnost máme ve svých rukou“. Na závěrečné konferenci jsme usedli do poroty, která hodnotila návrhy účastníků regionálních workshopů na to, jak řešit problémy svého okolí.

V letních měsících jsme vyrazili do terénu na tábory, kde jsme se s dětmi bavili o participaci a aktivním občanství. Stejně tak jste nás mohli potkat na festivalu Povaleč na počátku srpna. Chtěli byste, abychom letos přijeli na tábor k vám? Ozvěte se nám, na termínu, tématu i formátu se domluvíme!

S příchodem podzimu se sešel také přípravný tým projektu Rozhoduj o Evropě. V průběhu dalších týdnů se konaly regionální semináře – na některých se účastníci mohli potkat i s námi. Vyvrcholením pak byla prosincová online konference, na níž jsme vedli workshop o mezigenerační solidaritě a zelené udržitelné Evropě.

Nesmíme zapomenout na zářijovou akci #JETOTU, která se konala formou veletrhu zájmových aktivit na plzeňském Náměstí Republiky. Organizace stála téměř výhradně na mladých lidech z členské organizace naší národní pracovní skupiny.

V listopadu se fyzicky konala Celostátní velká výměna zkušeností v Holešově, kam se sjelo přes 300 pracovníků s mládeží. Do programu jsme přispěli naším workshopem o Strategii 2030+ a roli politiky při práci s mládeží. O pár dní později jsme se zapojili do online setkání pracovní skupiny Tandem, která se soustředí na česko-německou spolupráci ohraničenou společným tématem participace.

 

CO SE DĚLO NA EVROPSKÉ ÚROVNI?

O národní a lokální úrovni už jsme výše psali, ale co ta evropská? Na té se tradičně konaly dvě Evropské konference mládeže, první v Portugalsku, druhá ve Slovinsku. Bohužel v důsledku pandemické situace se obě uskutečnily v online formátu.

Celý loňský rok také kontinuálně probíhala spolupráce mezi předsednickým triem Francie-Česko-Švédsko, ve kterém jsou zastoupeny národní rady mládeže a ministerstva příslušných států. V září jsme se poprvé a zatím naposled potkali fyzicky v Paříži a komunikace se s vidinou příchodu francouzského předsednictví v první polovině roku 2022 zintenzivňovala. Podstatné je, že jsme se společně dohodli na tematické prioritě celého tria, tím pádem i celého 9. cyklu EU – propojili jsme cíle mládeže č. 3 Inkluzivní společnost a č. 10 Udržitelná zelená Evropa a zaštítili jsme je mottem „Společně k udržitelné a inkluzivní Evropě“.

 

CO PŘINESE ROK 2022? A JAK SE ZAPOJIT?

S počátkem roku 2022 začalo francouzské předsednictví Radě EU a s ním i nový cyklus EU Dialogu s mládeží. Vše odstartovalo online Evropskou konferencí mládeže, vysílanou přímo ze srdce EU – Štrasburku. Česká republika převezme žezlo v červenci 2022 a bude pořádat také svoji konferenci. Na jejích přípravách se podílíme společně s MŠMT a DZS, naším úkolem je především zajistit, aby měla konference skutečný dopad na život mladých lidí - a tedy aby obsah odpovídal cíli.

Minulý týden jsme si v rámci evropské pracovní skupiny odsouhlasili finální verzi konzultačních balíčku, takže teď naplno můžeme rozjet konzultace a ptát se mladých lidí, jak pohlížejí na udržitelnost, inkluzivní společnost a mezigenerační solidaritu. Kromě aktivit našich a partnerů chceme dávat příležitost mladým lidem, aby přišli s vlastním projektem a pod naším mentoringem jej realizovali. Naše výzva na ambasadory běží až do 18. března!

Zapojit se v tuto chvíli mohou také organizace. V rámci konzultací hledáme příklady dobré praxe. Víte o nějakém dobrém mechanismu, který bere v potaz názory mladých lidí? Kvalitní zdroj, který propojuje problematiku klimatu a společenských nerovností? Napište nám a my rádi uvedeme váš příklad mezi příklady dobré praxe v celé Evropě! 

V tuto chvíli se plně věnujeme přípravám české konference mládeže. Ta se ponese především v tématu mezigenerační solidarity, zelené udržitelné Evropy a inkluze. Připravujeme program a hledáme zajímavé hosty, experty, politiky - ať už lokální, národní, evropské. 

Máte nějaký jiný nápad, projekt, myšlenku, která by mohla přispět k našemu předsednictví v oblasti mládeže? Jsme otevřeni všemu a budeme rádi, když se ozvete.

Na jaro chystáme menší národní konferenci, stejně tak budou naši ambasadoři a partneři pořádat menší či větší akce. Chcete zůstat v obraze a kontaktu? Sledujte naše webové stránky, facebook, instagram nebo se přihlaste k našemu newsletteru. 

Mohlo by vás zajímat

Zapojte se do kreativních konzultací!

Strukturovaný dialog spouští letní kreativní konzultace. Zapojte se a vyjádřete se k situaci ve svém okolí! Můžete tak inspirovat další mladé lidi, můžete dát politikům vědět, co je třeba řešit, můžet...

číst dál