Člověk v tísni: Ceny Gratias Tibi 2018

15. května se v pražském Kině Lucerna předávala Cena Gratias Tibi mladým a aktivním lidem.

[Cenu Gratias Tibi](http://www.gratiastibi.cz/) uděluje společnost [Člověk v tísni](https://www.clovekvtisni.cz/) již od roku 2014 mladým lidem, kteří se rozhodli měnit věci kolem sebe k lepšímu.
Cena je udělována ve třech hlavních kategoriích (ZŠ, SŠ a Do 30 let), je udělována také Cena České televize, jejíhož vítěze vybírají diváci a Cena Nadace O2 za přínos ve vzdělávání.

Cena Gratias Tibi byla letos již popáté udělena mladým a aktivním lidem. Plný sál pražského kina Lucerna tak mohl 15. května zatleskat čerstvým laureátům v šesti kategoriích.

* **V kategorii základní školy** cenu získal projekt **[Sběr papíru pro trojčata Koláčkových](http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/sber-papiru-pro-trojcat...)**
* **V kategorii střední školy** cenu získal projekt [**Srdcem, ne očima**](http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/srdcem-ne-ocima).
* **V kategorii do 30 let** cenu získal projekt [**Stužák**](http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/stuzak).
* **Cena České televize** cenu získal projekt [**Srdcem, ne očima**](http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/srdcem-ne-ocima).
* **Cena Nadace O2** za přínos ve vzdělávání získala kampaň [**Dávám Židli do kruhu**](http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/kampan-davam-zidli-do-k...).
* Zvláštní uznání společnosti Člověk v tísni si odnesla **Valentina Botnaru z Moldavska**.

Prohlédněte si [fotografie](https://www.facebook.com/pg/cenagratiastibi/photos/?tab=album&album_id=2...) ze slavnostního večera.

Mohlo by vás zajímat