Součástí programu mladých delegátů do OSN jsou besedy ve školách a organizacích s Petrou Sýkorovou a Davidem Ulvrem. Ti se již jako mladí delegátky za ČR zúčastnili řady jednání OSN, včetně těch newyorských v říjnu 2017.

Mladí delegáti Petra a David v New Yorku

Základní informace k programu

Na stránce programu mladých delegátů do OSN jsou pak k dispozici rámcové informace o programu, včetně těch, které by mohly nejvíce zaujmout a inspirovat mladé lidi i jejich vedoucí a pedagogy: možnost hovořit s delegátkami osobně na jedné z besed.

Hlavním komunikačním kanálem pro prezentaci projektu je facebooková stránka „Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN“.

Najdete zde zprávy z jednání, i ze zákulisí OSN. Dozvíte se, jak Petra a David trávili v říjnu 2017 v N.Y. volný čas. Nechybí jejich úspěchy, těžkosti, příležitosti, sdílení článků, rozhovorů, postřehů…


Rezervování termínu besedy

Termíny besed můžete vybrat a zarezervovat z volných nabízených termínů přes aplikaci Google Formuláře. Uveďte prosím své jméno (či jméno školy, spolku, organizace), e-mail nebo telefonní číslo a zaškrtněte vhodný termín. Z důvodu omezené časové kapacity delegátů se může zájemce zapsat k besedě pouze jednou.


Obsah besed


Osnova besedy:

  1. Program mladých delegátů do OSN – náplň a cíle programu, Strukturovaný dialog s mládeží.


  1. Zážitky ze zákulisí OSN v New Yorku a Ženevě – na čem se pracovalo a jak probíhala jednání.


  1. Diskuse o OSN a tematickém okruhu dle domluvy (lidská práva, cíle udržitelného rozvoje, participace mládeže).


  1. Jak se mladí lidé mohou stát mladými delegáty do OSN – o příjímacím řízení, nárocích, tipy a doporučení.


Tematické okruhy:

  1. Lidská práva: Delegáti prezentují činnost OSN v oblasti lidských práv. Přibližuje lidskoprávní mechanismy a instrumenty, stejně jako nenásilně seznamuje s důležitými dokumenty jako Charta OSN, Úmluva o právech dítěte… Jaká je současná situace lidských práv a práv dětí ve světě a v ČR? Jakou úlohu hraje v této oblasti mezinárodní komunita, je legitimní, aby zasáhla při porušování lidských práv, či by to narušilo suverenitu daného státu?


  1. Cíle udržitelného rozvoje: Přiblížení tzv. SDGs (Sustainable Development Goals) a Agendy 2030, jejich cíle a důsledky na globální i místní úrovni, návaznost v ČR. Se studenty delegáti diskutují o důležitosti těchto cílů a možnostech, jak se odrážejí v běžném životě jednotlivců. Co si o této milníkové agendě OSN myslí oni, a jaké cíle jsou podle nich ty nejdůležitější v jejich městě.


  1. Participace mládeže: Se studenty delegáti diskutují současné trendy v oblasti zapojování mladých lidí do politických procesů v ČR a globálně. Proč je zásadní toto právo podporovat a povzbuzovat? Jakým způsobem se mohou sami studenti činit ve svých komunitách (na školách, ve městě, na národní úrovni)? Studenti dostanou prostor na jejich vlastní zkušenosti a na to, jakým výzvám podle nich mladí lidé v současné době čelí a jaká vidí možnosti řešení.


Lidská práva diskutuje pirmárně Petra a cíle udržitelného rozvoje David. Oba se zájmem diskutují téma participace mládeže.


Chci si rezervovat termín besedy


Jak vypadala pilotní beseda na Gymnáziu Jana Keplera?

Delegáti vyrazili spolu na pilotní besedu na Gymnáziu Jana Keplera. Akce se zúčastnilo 45 žáků gymnázia. Během besedy došlo mimo informování v rámci výše uvedené struktury také na diskuzi a konstruktivní výměnu názorů ohledně fungování či akceschopnosti OSN. Žáci byli velmi aktivní, nebáli se říci své názory a postřehy. Petra a David obdrželi od delegátů velmi pozitivní odezvu Dobdrželi jsme od nich velmi pozitivní zpětnou vazbu. Účastníci besedy uvedli, že získali nové informace o OSN a také motivaci k tomu, aby se občansky angažovali.

Akce proběhla ve spolupráci se studentskou iniciativou Projekt Kepler.

Czech UN Youth Delegate Follow us on
Twitter
Facebook
Instagram

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu