Akce mladých ambasadorů Strukturovaného dialogu

Právě skončily konzultace VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží na téma "Mladí lidé v Evropě: co dál?". Ptali jsme se na názor mladých lidí na vzdělání, přístup na pracovní trh, neformální vzdělávání, dobrovolnictví, duševní pohodu a životní cíle. Vyjadřovali jste se k informační gramotnosti a odpovědnému přístupu k médiím. Otázky se dotýkaly tématu životního prostředí, prostoru pro mladé lidi nebo rozdílu mezi venkovem a městy. Zabývali jsme se rovnými příležitostmi a diskriminací. Hovořili jsme o politické participaci, migraci, občanském vzdělávání a Evropské unii.

Získali jsme stovky odpovědí – stovky názorů. Téměř polovinu z nich přinesli mladí ambasadoři strukturovaného dialogu ze svých akcí – besed, přednášek a workshopů, které pořádali na různých místech republiky.

Informační gramotnosti a vzdělání pro moderní svět se věnovaly Anna J. a Sabina. Anna uspořádala čtyři besedy pro studenty gymnázia v Brně, kde se diskutovalo na téma Jak vycestovat do zahraničí? Programy – Informace – Finance. Přivedla na ně i zajímavé hosty a některé z besed se vedly v angličtině. Sabina představila v rámci přednášek na opavských středních školách vzdělávací projekt Volit zodpovědně - Simulace parlamentních voleb, který si dává za cíl podpořit mládež v účasti ve volbách a v porozumění jejich průběhu a prostředkům, které političtí činitelé využívají v politické kampani.

Patricie se na besedách na Plzeňsku věnovala tématu osobního rozvoje a duševního zdraví.
Lauřiny besedy poukázaly na to, jak mladí lidé posuzují nerovnost v příležitostech pro mladé lidi na venkově a v menších městech, zabývaly se diskriminací a možnostmi a rovnými příležitostmi. Dalibor zrealizoval v rámci své iniciativy Youth Association for Economic Diplomacy setkání s ředitelem Instituto Camões, panem Joaquimem J. S. Coelho Ramosem. Karolína se rozhodla zaměřit na střední a základní školy. Věnovala se tématu rovných příležitostí a (ne)diskriminace.

Anna K. připravila pro gymnazisty panelovou diskusi věnovanou tématu identity a občanství, za účasti Jiřího Peheho, Jaroslava Lormana a Sandry Kisić. Leonard se zabýval tématem prostoru vhodného pro mladé lidi a obecně tím, jak člověk ovlivňuje veřejný prostor a jak veřejný prostor naopak ovlivňuje člověka, přizval si architektku, docentku Pavlu Melkovou.

Vznikla tak rozsáhlá zpráva o výsledcích všech akcí i dotazníkového šetření, která shrnuje názory mladých lidí na daná témata. Postupně szpracujeme jednotlivá témata tak, aby z nich také vyplývala konkrétní doporučení.
Podívejte se zatím na fotky z některých akcí!

Mohlo by vás zajímat