Esejistická soutěž SD je tady! Vítěz bude reprezentovat českou mládež na EU konferenci

Úterý 19. 4. 2016 - Pondělí 20. 6. 2016
E-mail organizátora: 
lenka.jurenova@crdm.cz
Telefon organizátora: 
724 090 078
Chtěli byste se zúčastnit Evropské konference mládeže jako jeden ze tří zástupců české mládeže? A zajímá vás osobní rozvoj, otázky kolem migrace, začleňování mladých lidí do společnosti, aktuální události? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, zúčastněte se esejistické soutěže.

**Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!**

**Komu je soutěž určena**

Všem mladým lidem z České republiky ve věku od 13 do 30 let. Soutěžní kategorie jsou dvě: 13–20 let a 21–30 let.

**Pravidla soutěže**

Pošlete **do 20. června 2016** na adresu [lenka.jurenova@crdm.cz](lenka.jurenova@crdm.cz) vlastní esej s minimálním počtem **2700 znaků včetně mezer (1,5 normostrany).** Maximální rozsah není stanoven a záleží na Vašich myšlenkách a pojetí eseje. Pokud chcete soutěžit také o účast na Evropské konferenci mládeže, zašlete společně s esejí také svůj životopis a krátký motivační dopis. Výsledky soutěže budou zveřejněny na [www.strukturovanydialog.cz](http://www.strukturovanydialog.cz) a zaslány účastníkům e-mailem do 7. srpna 2016.

**Témata eseje**

Esej by měla odpovídat alespoň na jednu z následujících otázek, může však zodpovědět všechny:

1. Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš? Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?2. Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?3. Setkáváš se s nespravedlivým nálepkováním mladých lidí? Jak bys tomu zamezil/a?4. Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a k Evropě?5. Co bys na sobě chtěl/a zlepšit (schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další), abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?6. Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti? Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?


**Ceny v soutěži**

**1. místo:** účast na Evropské konferenci mládeže na Slovensku (zde se bude vítěz podílet společně se zástupci ministerstev všech členských států, Evropské komise i mladých lidí z dalších států EU na tvorbě doporučení pro Radu ministrů jak pracovat s tématy souvisejícími s připraveností mladých lidí pro život a společnost), camping deka, praktická a elegantní lahev na pití, USB disk, tričko, [Evropská karta mládeže EYCA](http://www.eyca.cz)

**2.-5. místo:** camping deka, praktická a elegantní lahev na pití, USB disk, tričko, Evropská karta mládeže EYCA

**6.-100. místo:** USB disk, tričko, Evropská karta mládeže EYCA

**101.-500. místo:** Evropská karta mládeže EYCA, drobné propagační materiály Strukturovaného dialogu s mládeží a partnerů

**Pozor, vyhrává každý :-)**

* zohlednění názorů z každé eseje v dalším politickém procesu
* dle zájmů a zaměření vám můžeme i nadále nabízet další možnosti zapojení do zahraničních či domácích aktivit, školení, konferencí apod.

**Proč vyhlašujeme esejistickou soutěž?**

1. Evropská unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce **potřebám a zájmům mladých lidí.** Děje se tak konzultacemi *(bude odkaz)* ve všech členských státech EU a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů.2. Tomuto procesu se říká **strukturovaný dialog Evropské unie s mladými lidmi** a organizacemi mládeže. Mladí lidé, pracovníci s mládeží i odborníci tak mají přímou možnost zapojit se do dialogu, který vyústí v přijetí Usnesení Rady ministrů EU (tedy všech ministrů zodpovědných za oblast mládeže z celé Evropské unie včetně České republiky). Toto usnesení se poté realizuje také v České republice a může tak změnit situaci u nás.3. Esejistická soutěž pro mladé je jednou z cest, jak zapojit mladé lidi do diskuze. Soutěž vyhlašuje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. Výstupy ze soutěže se stanou **součástí oficiálních konzultací** v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.


TIP: Abyste na nic nezapomněli, využijte přiloženou šablonu záhlaví Vaší eseje.