Chtěli byste se zúčastnit Evropské konference mládeže jako jeden ze tří zástupců české mládeže? A zajímá vás osobní rozvoj, otázky kolem migrace, začleňování mladých lidí do společnosti, aktuální události? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, zúčastněte se esejistické soutěže.

Středa 20. 4. 2016 - Pondělí 20. 6. 2016
Telefon organizátora: 724 090 078
E-mail organizátora: lenka.jurenova@crdm.cz
Web organizátora: http://www.strukturovanydialog.cz

Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!

Komu je soutěž určena

Všem mladým lidem z České republiky ve věku od 13 do 30 let. Soutěžní kategorie jsou dvě: 13–20 let a 21–30 let.

Pravidla soutěže

Pošlete do 20. června 2016 na adresu lenka.jurenova@crdm.cz vlastní esej s minimálním počtem 2700 znaků včetně mezer (1,5 normostrany). Maximální rozsah není stanoven a záleží na Vašich myšlenkách a pojetí eseje. Pokud chcete soutěžit také o účast na Evropské konferenci mládeže, zašlete společně s esejí také svůj životopis a krátký motivační dopis. Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.strukturovanydialog.cz a zaslány účastníkům e-mailem do 7. srpna 2016.

Témata eseje

Esej by měla odpovídat alespoň na jednu z následujících otázek, může však zodpovědět všechny:

 1. Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš? Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?

 2. Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?

 3. Setkáváš se s nespravedlivým nálepkováním mladých lidí? Jak bys tomu zamezil/a?

 4. Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a k Evropě?

 5. Co bys na sobě chtěl/a zlepšit (schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další), abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?

 6. Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti? Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?

Ceny v soutěži

1. místo: účast na Evropské konferenci mládeže na Slovensku (zde se bude vítěz podílet společně se zástupci ministerstev všech členských států, Evropské komise i mladých lidí z dalších států EU na tvorbě doporučení pro Radu ministrů jak pracovat s tématy souvisejícími s připraveností mladých lidí pro život a společnost), camping deka, praktická a elegantní lahev na pití, USB disk, tričko, Evropská karta mládeže EYCA

2.-5. místo: camping deka, praktická a elegantní lahev na pití, USB disk, tričko, Evropská karta mládeže EYCA

6.-100. místo: USB disk, tričko, Evropská karta mládeže EYCA

101.-500. místo: Evropská karta mládeže EYCA, drobné propagační materiály Strukturovaného dialogu s mládeží a partnerů

Pozor, vyhrává každý :-)

 • zohlednění názorů z každé eseje v dalším politickém procesu
 • dle zájmů a zaměření vám můžeme i nadále nabízet další možnosti zapojení do zahraničních či domácích aktivit, školení, konferencí apod.

Proč vyhlašujeme esejistickou soutěž?

 1. Evropská unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce potřebám a zájmům mladých lidí. Děje se tak konzultacemi (bude odkaz) ve všech členských státech EU a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů.

 2. Tomuto procesu se říká strukturovaný dialog Evropské unie s mladými lidmi a organizacemi mládeže. Mladí lidé, pracovníci s mládeží i odborníci tak mají přímou možnost zapojit se do dialogu, který vyústí v přijetí Usnesení Rady ministrů EU (tedy všech ministrů zodpovědných za oblast mládeže z celé Evropské unie včetně České republiky). Toto usnesení se poté realizuje také v České republice a může tak změnit situaci u nás.

 3. Esejistická soutěž pro mladé je jednou z cest, jak zapojit mladé lidi do diskuze. Soutěž vyhlašuje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. Výstupy ze soutěže se stanou součástí oficiálních konzultací v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.

TIP: Abyste na nic nezapomněli, využijte přiloženou šablonu záhlaví Vaší eseje.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu