Beseda je zdarma!

Dle domluvy může trvat 60–90 minut.

Ideální je přístup na internet a k projektoru pro obohacení besedy o powerpoint prezentaci s fotkami a videi.


Osnova besedy:

  1. Program mladých delegátů do OSN – náplň a cíle programu, Strukturovaný dialog s mládeží.


  1. Zážitky ze zákulisí OSN v New Yorku a Ženevě – na čem se pracovalo a jak probíhala jednání.


  1. Jak se mladí lidé mohou stát mladými delegáty do OSN – o příjímacím řízení, nárocích, tipy a doporučení.


  1. Diskuse o OSN a tematickém okruhu dle domluvy (lidská práva, cíle udržitelného rozvoje, participace mládeže).

Tematické okruhy:

  1. Lidská práva: Delegátka prezentuje činnost OSN v oblasti lidských práv. Přibližuje lidskoprávní mechanismy a instrumenty, stejně jako nenásilně seznamuje s důležitými dokumenty jako Charta OSN, Úmluva o právech dítěte… Jaká je současná situace lidských práv a práv dětí ve světě a v ČR? Jakou úlohu hraje v této oblasti mezinárodní komunita, je legitimní, aby zasáhla při porušování lidských práv, či by to narušilo suverenitu daného státu?


  1. Cíle udržitelného rozvoje: Přiblížení tzv. SDGs (Sustainable Development Goals) a Agendy 2030, jejich cíle a důsledky na globální i místní úrovni, návaznost v ČR. Se studenty delegátka diskutuje o důležitosti těchto cílů a možnostech, jak se odrážejí v běžném životě jednotlivců. Co si o této milníkové agendě OSN myslí oni, a jaké cíle jsou podle nich ty nejdůležitější v jejich městě.


  1. Participace mládeže: Se studenty delegátka diskutuje současné trendy v oblasti zapojování mladých lidí do politických procesů v ČR a globálně. Proč je zásadní toto právo podporovat a povzbuzovat? Jakým způsobem se mohou sami studenti činit ve svých komunitách (na školách, ve městě, na národní úrovni)? Studenti dostanou prostor na jejich vlastní zkušenosti a na to, jakým výzvám podle nich mladí lidé v současné době čelí a jaká vidí možnosti řešení.


CHCI V NAŠÍ ŠKOLE ČI ORGANIZACI BESEDU S MLADÝMI DELEGÁTKAMI DO OSN


Czech UN Youth Delegate 2016-2017 Follow us on
Twitter
Facebook
Instagram

Buďme v kontaktu