Zuzana Vuová si pro pilotní besedu vybrala gymnázium v rodném Mostě. Na setkání se studenty 3. a 4. ročníku přichází o pět minut později, 8.05. Dívka, která procestovala půlku světa, se ztrácí v budově mostecké školy. To je šance na bezprostřední úvod besedy a Zuzana ji vytěží: „Na rovinu, hned na začátek vám říkám první pozitivní moment z New Yorku – do OSN nemusíte chodit dříve než v deset.“ Touto spontánností si okamžitě získává pozornost žáků. Ti tuší, že tohle nebude nudná přednáška...Během devadesátiminutové besedy zaujme studenty vyprávěním o různorodých politikách v oblasti lidských práv ve světě, nejednou použije konkrétní příběh bezpráví, a to opravdu funguje. Přehraje jim svůj projev v OSN a sleduje nefalšovaný obdiv studentů. Když je pak požádá o pár písemných vět na téma „ o čem by mluvili v OSN oni“, tak z výsledků je jasné, že se jí povedlo vzbudit zájem, nadšení i chuť vyjít vstříc větší společenské angažovanosti u přítomných mladých lidí.


Zuzana hovořila velmi kultivovaně a s přehledem o problémech, které v rámci OSN řeší, mluvila o nezapomenutelných setkáních s předními představiteli této organizace – např. s generálním tajemníkem Ban Ki-munem. Zmínila mnohé aspekty lidských práv – práva dětí, různé stránky diskriminace menšin, nezaměstnanost mladých lidí, udržitelný rozvoj… A nesmím zapomenout na další rozměr našeho setkání: domnívám se, že Zuzana byla inspirací pro současné studenty, jak pracovat na své kariéře, jak překonávat překážky, jak pracovat pro komunitu a spolupodílet se na řešení zdánlivě neřešitelných problémů,“ říká Mgr. Iveta Macánová.


Výstupy z besedy je možné nalézt na stránkách Gymnázia Most: http://www.gymmost.cz/galery/161220b/zuzanavu.htm


CHCI V NAŠÍ ŠKOLE ČI ORGANIZACI BESEDU S MLADÝMI DELEGÁTKAMI DO OSN - pro termíny klikněte semCzech UN Youth Delegate 2016-2017 Follow us on
Twitter
Facebook
Instagram

Buďme v kontaktu