Sdílíme další možnost, jak se zapojit do výzkumu. Cílem je zmapovat situaci mládeže během pandemie COVID-19. Jak pandemie ovlivnila studium mladých lidí? A jejich práci a zaměstnanost? Vyplň dotazník a přispěj svojí odpovědí! Stačit k tomu bude deset minut tvého času ☺️

Výzkum je zaměřen na mladé lidi ze všech regionů, zemí a prostředí. Mohou se do něj zapojit mladí lidé bze ohledu na to, zda pacují, studují nebo jsou považováni na tzv. NEET (mladé lidi, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují).

Výzkum je zamřen na čtyři oblasti - témata:

- jak pandemie ovlivní zaměstnanost a studium mladých lidí

- účinky pandemie na psychickou pohodu a duševní zdraví

- zapojení mladých lidí do sociálního aktivismu a dobrovolnictví

- názory mladých lidí na dosud přijatá politická opatření a očekávání týkající se úlohy orgánů.

Dále v něm mohou respondensti navrhnout, jak mladým lidem v těchto oblastech pomoci a zlepšit jejich vyhlídky.

Více informací o výzkumu a odkaz na dotazník najdeš zde: https://bit.ly/2VLpmFW

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu