Staň se mladým*ou delegátem*kou Dialogu EU s mládeží

Hledáme tři nadšené lidi ve věku 16-30 let, kteří se chtějí stát mladými delegáty*kami 10. cyklu Dialogu EU s mládeží. Ten se bude zabývat cílem mládeže #3 Inkluzivní společnost a potrvá od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2024.

Hledáme tři nadšené lidi ve věku 16-30 let, kteří se chtějí stát mladými delegáty*kami 10. cyklu Dialogu EU s mládeží. Ten se bude zabývat cílem mládeže #3 Inkluzivní společnost a potrvá od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2024. 

V průběhu vašeho mandátu budete nejen organizovat různé tematické aktivity a propojovat mladé lidi s tvůrci politik, ale také budete zastupovat českou mládež na třech evropských konferencí mládeže ve Španělsku, Belgii a Maďarsku. Budete mít příležitost setkat se s dalšími mladými lidmi, kteří chtějí posouvat věci kupředu, a přispět svým názorem a zkušenostmi.

Co je EU dialog s mládeží?

Jedná se o jedinečný nástroj, který propojuje mladé lidi s odborníky, politiky a dalšími lidmi s rozhodovací pravomocí. Funguje na různých úrovních, a to od evropské po lokální. Je rozdělen do tzv. cyklů, které trvají 18 měsíců a které se nesou v tematickém duchu. Priority cyklu nastavuje tzv. předsednické trio, tedy státy, které v dané době předsedají Radě EU. 

Tématem nového, 10. cyklu bude cíl mládeže #3 Inkluzivní společnost, který to, aby bylo všem mladým lidem umožněno a zajištěno jejich zapojení do společnosti. 

Co bude dělat mladý*á delegát*ka? 

Budete mít na starost organizování aktivit, které budou spojené s tématem cyklu. Cílem je propojovat mladé lidi s představiteli veřejné správy, politiky a dalšími odborníky. Budete sbírat a mapovat názory mladých lidí, které se pak odrazí v národních a evropských zprávách. Pro představu si můžete přečíst článek o tom, co dělali naši ambasadoři v minulosti. V neposlední řadě budete reprezentovat Českou republiku na třech evropských konferencích mládeže. 

Navíc vám nabídneme možnost účastnit se školení, která ti pomůžou zdokonalit si své organizační či komunikační dovednosti. Po celou dobu mandátu budete mít od nás zajištěný mentoring. 

Koho hledáme?

Ideální kandidát*ka na mladého*ou delegáta*ku Dialogu EU s mládeží vypadá takto:

 • je ve věku 16-30 let
 • ovládá aktivně angličtinu
 • zajímá se o dění kolem sebe
 • zajímá se o téma inkluze a rovnosti ve společnosti
 • uspořádá nebo se zapojí do minimálně čtyř aktivity (např. debata, workshop, hra, konference, kulatý stůl nebo cokoliv dalšího)
 • bude aktivně a svědomitě reprezentovat ČR na třech konferencích mládeže a prezentovat výsledky své účasti
 • bude aktivně komunikovat svoji činnost na sociálních sítích

Co nabízíme?

 • prostor pro realizaci vašich nápadů
 • účast na třech Evropských konferencích mládeže (účast plně hrazená)
 • mentoring
 • školení na rozvoj vašich dovedností
 • finanční a materiální zajištění vašich aktivit

Pokud jste motivovaní a zaujala vás naše výzva, tak neváhejte a zašlete nám svůj životopis a zpracovaný návrh aktivity k tématu 10. cyklu (max. 1 strana), kterou byste chtěli realizovat v České republice s mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravomocí. Přihlášky zasílejte na e-mail michaela.dolezalova@crdm.cz. Deadline pro jejich podání je 31. května 2023. Vybrané uchazeče v červnu pozveme do 2. kola na ústní pohovor.