Se začátkem německého předsednictví Radě EU se rozběhl i nový, již 8. cyklus EU dialogu s mládeží. Během cyklu, který trvá osmnáct měsíců, se s Německem vystřídá portugalské a slovinské předsednictví. Jaké budou jejich priority? Čím se chtějí zabývat?

Pod celkovým tématem cyklu „Evropa pro mladé – mladí pro Evropu: Prostor pro demokracii a participaci“ se skrývá cíl mládeže č. 9, tedy Prostor a participace pro všechny. Cílem je vymyslet konkrétní doporučení a přijít s návrhy opatření, která budou toto téma rozvíjet a která bude možné aplikovat na evropské, národní, ale i na lokální úrovni.

Demokracie, pluralismus a aktivní občanství jsou základními hodnotami Evropské unie. Zahrnují také svobodu projevu, toleranci a cíl zapojit všechny evropské občany. Nicméně demokracii bychom neměli brát jako samozřejmost a je nezbytné ji posilovat, obzvlášť v nelehkých dobách, jako je například pandemie covid-19. Aktivní občanství mladých lidí, jejich iniciativa a kreativita jsou pro evropskou demokracii zásadní. Proto by mladí lidé měli mít prostor, kde mohou demokratické principy rozvíjet a pomáhat formovat budoucnost Evropy, členských států i svých lokálních komunit.

8. cyklus EU dialogu s mládeží bude probíhat do konce roku 2021 a jeho součástí budou konzultace, které se rozběhnou již tento podzim, tři evropské konference mládeže a rok a půl dlouhý online výzkum. Mladí lidé se zapojí do rozhodovacích procesů a budou vyjadřovat své názory k tématům, která se jich týkají. Sleduj náš facebook a web a zapoj se i ty!

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu