Dvacátého pátého září jsem měl přednášku o Evropské unii na gymnáziu v Mladé Boleslavi. Nebyla to pro mne nová zkušenost, přednášky o EU jsem dělal již před květnovými evropskými volbami v rámci kampaně Give A Vote. Tato její část pro mne byla tou, která mne nejvíce bavila a zdála se mi i nejpřínosnější, a tak jsem se rozhodl v ní pokračovat i v novém školním roce.

Nebudu psát o tom, jak probíhala přednáška samotná, raději se chci podělit o své dosavadní zkušenosti s domlouváním dalších přednášek. Tento článek tedy nebude sloužit pro předávání zkušeností z akcí samotných, ale z hledání škol, které by o ně měly zájem, což je z mého pohledu nejvíce stresující část pořádání jakékoliv akce.

Nejprve se musím podívat v čase zpět do jara, kdy jsem měl přednášky v rámci kampaně Give A Vote. Jelikož tehdy bylo před evropskými volbami, neměl jsem problém sehnat několik škol, a z těch, které jsem oslovil, mne odmítla, tuším, pouze jedna, a to z časových důvod.

Očekával jsem však, že pokud byl o přednášky zájem na jaře, bude o ně zájem i na podzim, v tom jsem se však spletl. Hádám, že po volbách již nepovažují školy téma EU za tolik důležité.

První školy po Mladé Boleslavi jsem se rozhodl domluvit přes známé, kteří se o EU také zajímají. I přes jejich úsilí se však ani jednu školu domluvit dodnes nepodařilo. Zatímco jsem čekal na výsledek jejich vyjednávání, ztratil jsem spoustu času, během kterého jsem mohl oslovit jiné školy.

Ke konci listopadu jsem pak s nabídkou oslovil dalších asi 40 škol, mou nabídku však zatím přijaly pouze 3. V průběhu prosince se tedy pokusím na jaro domluvit další, tentokrát však budu muset oslovit několikanásobně více škol.

Závěrem bych chtěl jen říci, že doufám, že vás má zkušenost neodradí. Když ji porovnám se zkušenostmi s domlouváním jiných akcí, tato byla v posledním roce asi nejnepříjemnější. Proto se jí nenechte zastrašit, naopak poznatky z ní využijte při plánování svých akcí na školách i jinde. Podle mne to za trochu stresu a komplikací rozhodně stojí!

Adam Trunečka

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu