Léto se Strukturovaným dialogem

Otázka, kterou často slyšíme ohledně projektu Strukturovaného dialogu s mládeží, je: “A co že to teda vlastně děláte?” A tak Vám chci nabídnout malý vhled do našich letních prázdnin… teda ne do těch osobních, které jsou samozřejmě taky zajímavé, ale do těch našich pracovních. Takže co že jsme to vlastně v létě se Strukturovaným dialogem dělaly? A ano, skutečně jsme v týmu momentálně samé ženy.

Workshop na gymnáziu da Vinci

Ještě než se prázdniny rozběhnou, stačíme si domluvit a také realizovat workshop v rámci projektových dnů ZŠ a gymnázia da Vinci v Dolních Břežanech. Hlavní oblast, kterou tu se studenty řešíme, jsou mechanismy zajišťující zohlednění potřeb mladých lidí v rozhodovacích procesech, především v kontextu tématu udržitelná a zelená Evropa. Workshop plyne skoro sám a pohledy zdejších studentů jsou skutečně inspirující. Je vidět, že se s tématem nesetkávají poprvé a diskutovat umí také s přehledem. Děláme si poznámky, které pak zohledníme v rámci naší závěrečné zprávy z konzultací.

 

Evropská konference mládeže

Tým Strukturovaného dialogu se podílí na organizaci Evropské konference mládeže, která se koná v rámci předsednictví ČR v první půlce července v Praze. Začátek prázdnin tak není pro všechny z nás úplně snadný. Myslím tím především své skvělé kolegyně, Zuzku Wildovou a Míšu Doležalovou, které věnovaly přípravám mnoho své energie. Přípravy konference trvaly téměř celý rok, ale teď, v červnu a červenci jsou nejintenzivnější. A stojí to myslím za to. Všechno klape jak má a závěry a průběh této konference si můžete přečíst v samostatném článku.

 

Povaleč

Začátkem srpna vyrážíme na multižánrový festival Povaleč, který se koná každoročně ve Valči v Karlovarském kraji. Naším cílem, kromě propagace projektu Strukturovaného dialogu a zvýšení povědomí o jeho možnostech, je sbírat názory návštěvníků festivalu na téma aktuálního cyklu dialogu s mládeží: Zelená a udržitelná Evropa. Protože festival má krom jiných sponzorů i jeden větší pivovar, obrázky na našem stánku tomu odpovídají a zmatou tak nejednoho žíznivého kolemjdoucího. O to pestřejší pak jsou podněty pro naše konzultace. Každý, kdo se u našeho stánku zastaví a odpoví nám na naše otázky, mohl získat něco do své festivalové výbavy: sluneční brýle, baterka, nebo velice žádané špunty do uší. Pláštěnky letos (bohudík) moc velký úspěch neslavily. I díky této motivaci získáváme spoustu pestrých názorů, které zohledníme v naší závěrečné zprávě.

Festivalový stánek sdílíme s naší kamarádkou Míšou Jirsovou, která zde prezentuje projekt Duhový život 90 a přivezla s sebou úspěšnou výstavu Od císaře k soudruhovi. Doporučuji shlédnout všem, kdo jí ještě neviděl. Momentálně není k vidění nikde naživo, ale jen na webových stránkách (viz. výše).

 

Leader Kamp

Tentokrát jsme pozvaní mezi pracovníky s mládeží. Respektive pracovníky MAS (místních akčních skupin), kteří přijeli z nejrůznějších koutů naší republiky. Společně dávají dohromady Platformu venkovské mládeže a řeší, jak vést strukturovaný dialog s mladými lidmi ve svém regionu. Z toho důvodu na akci pozvou i nás, abychom jim mohli předat naše zkušenosti. Zuzka Wildová, jako koordinátorka národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog, má v úvodu prezentaci naší práce a práce našich ambasadorů a já navazuji workshopem, kde přímo předvádíme, jak takový strukturovaný dialog s mládeží lze vést a zároveň získáváme i další zajímavé podněty pro naše konzultace. Je pro nás totiž důležité znát pohledy a názory nejen přímo mladých lidí, ale i pracovníků s mládeží.

Beztíže

Léto se nám téměř uzavírá s posledním konzultačním workshopem, který si domluvíme v NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Beztíže na Žižkově. Tentokrát se tedy vydáváme do vod neorganizovaných dětí a mladých lidí, protože chceme slyšet i jejich názory. Zabýváme se především tématem informačních zdrojů a dobrovolničením.

 

Závěrečná zpráva z konzultací

Srpnem nekončí jen prázdniny, ale i období konzultací v rámci 18měsíčního cyklu, který nese téma: Zelená a udržitelná Evropa. Je potřeba tedy dosavadní konzultace vyhodnotit a vše stručně sepsat a hlavně včas poslat. Kromě výše zmíněných kvalitativních konzultací čerpáme údaje z výzkumu, s kterým námi připravila naše kolegyně z analytického centra ČRDM Nela Andresová ve spolupráci s výzkumnou agenturou Kantar. Výsledky tohoto výzkumu vám v brzké době představíme v samostatném článku. Moc děkujeme všem, kteří se do našich konzultací zapojili a reálně tak mohou ovlivnit politiku mládeže.

Vlak Strukturovaného dialogu se ale nezastavil ani po prázdninách a jede dál. Sice nám skončilo období konzultací, ale hned ho střídá období implementační, které koordinujeme jako předsednické trio společně s Francií a Švédskem. Vše vyvrcholí další Evropskou konferencí mládeže, která se bude konat začátkem jara 2023 ve Švédsku. 

 

Za tým Strukturovaného dialogu s mládeží, Lucka Bíbová