Kristýna Jelínková o potřebě kvalitní, srozumitelné a youth-friendly komunikace

Členka představenstva ČRDM a zároveň naše mladá delegátka v rámci 9. cyklu Dialogu EU s mládeží Kristýna Jelínková píše o své zkušenosti v rámci švédského předsednictví Radě EU.

Jako členka představenstva České rady dětí a mládeže jsem dostala příležitost být součástí české delegace na Evropskou konferenci mládeže, která se konala pod hlavičkou švédského předsednictví v Radě EU ve Växjö ve Švédsku od 20. do 22. března 2023. 

Na konferenci, která je součástí 9. cyklu Dialogu EU s mládeží, bylo klíčových 5 témat: informace a vzdělávání, mobilita a solidarita, přístup k infrastruktuře, aktivní participace mladých lidí a environmentální politika. Tato témata nebyla vybrána náhodně, nýbrž tak, aby pomohla k naplnění dvou cílů, které si vybralo trio předsednictví Francie, České republiky a Švédska. Jedná se o tzv. Youth goals a mezi vybrané patří Inkluzivní společnost a Udržitelná zelená Evropa. Já jsem se podílela na vytváření doporučení ve skupině, která se věnovala informacím a vzdělávání a naše doporučení pro Radu ministrů odpovědných za mládež se týkalo kvalitní a srozumitelné komunikace ohledně klimatických politik vůči mladým lidem. 

Osobně jsem na konferenci také měla příležitost zúčastnit se zahajovacího panelu, kde byli i další zástupci ze zemí předsednického tria, tedy z Francie, Švédska, a taktéž z nevládní organizace venkovské mládeže. Na úvod jsme se věnovali právě tomu, jaké je to být delegátem na Evropské konferenci mládeže a co by se z našeho pohledu dalo zlepšit a zapojit tak i více mladých lidí do tohoto unikátního procesu. 

Téma zapojení více mladých lidí a mainstreamingu závěrů z Evropských konferencí mládeže rezonovalo i na Snídani s ministry, která se konala 15. 5. 2023 před začátkem jednání Rady ministrů vzdělávání, mládeže a sportu. Zde jsem měla možnost reprezentovat zájmy české mládeže a osobně tak vznést problematiku komunikace, se kterou se organizování Evropské konference mládeže a celého dialogu potýká. Komunikace na sociálních sítích je stěžejní, pokud v dnešní době chceme zaujmout mladé lidi, a bohužel je to právě taky věc, která se v komunikování závěrů a doporučení nedaří. Věřím, že po předneseném apelu dají členské státy a Evropská komise větší důraz na kvalitní a youth-friendly komunikaci, která tak bude mít možnost k dialogu přilákat víc mladých lidí. 

Autorka: Kristýna Jelínková

Mohlo by vás zajímat

V listopadu proběhla konference Svět (bez) mladých

V Praze, v prostorách Lichtenštejnského paláce na Kampě, proběhla v pondělí 21. listopadu konference Svět (bez) mladých. Uspořádána byla u příležitosti českého předsednictví EU a jejím cílem bylo před...

číst dál