Evropská konference mládeže měla letos hlavní téma cíl mládeže Prostor a participace všech a sešlo se na ní ke dvěma stům mladých lidí z celé Evropy. O tom, jaká byla, se dočtete v komentáři našeho mladého delegáta Jakuba Vašáka.

Evropská konference mládeže měla letos hlavní téma cíl mládeže Prostor a participace všech a sešlo se na ní ke dvěma stům mladých lidí z celé Evropy. Já jsem se spolu s mými spolupracovníky z Kypru, Slovinska, Itálie, Německa, Nizozemska, Portugalska, Švédska a dalších států snažil přijít na to, jak vylepšit koncept fyzických prostorů uvnitř Evropy. Na konferenci ale bylo i dalších 6 pracovních skupin – se zaměřením na dostupnost informací, na zapojení mládeže do rozhodovacích procesů, na dostupnost vzdělávání apod.

Nakonec jsme dospěli k zajímavým a hlavně konstruktivním výsledkům, které budou muset být ještě rozpracovávány (to se už děje) a ve výsledku by měly být v jednotlivých členských státech aplikovány. Je nicméně škoda, že online prostředí celkovou práci dosti limitoval a i požitek z konference jako takové nemohl být umocněný neformálním setkáváním o přestávkách. Zároveň doufám, že příště budeme mít přesnější pokyny o tom, co se bude dít (hlavně o jejich smyslu) a pak taky větší svobodu v tvoření návrhů, neboť na této konferenci jsme měli pouze možnost rozpracovávat ty, které nám byly předloženy.

Závěrem je stále třeba říci, že jsem si konferenci užil a i přes některé nedostatky si myslím, že měla primárně pozitiva - od potkávání zajímavých lidí z celé EU, přes Hackaton, který byl skvělým doplňkem akce (doporučuji se podívat na stránky) až po velikou snahu organizátorů a jejich příjemné vystupování. Měl jsem i možnost si vyzkoušet, jaké to je vystupovat před velikým publikem, cvičil si své kritické myšlení a zlepšoval svou schopnost spolupráce v týmu cizinců. Hlavně si ale cením nasazení všech lidí na konferenci a vidím v ní naději, která je v současné době zásadní.

Jakub Vašák

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu