Hledáme účastníky konference „Claim the future”

České předsednictví v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem pořádá 6. prosince 2022 závěrečnou konferenci Evropského roku mládeže, která ponese název „Claim the Future” a uskuteční se v bruselském sídle Evropského parlamentu. Při této příležitosti nabízíme 3 mladým lidem možnost zúčastnit se konference za Českou republiku.

Co je Evropský rok mládeže?

Mladé lidi výrazně ovlivnila pandemie covid-19, a přitom jsou tvůrci naší budoucnosti, která by měla být zelenější, inkluzivnější, digitální. Rok 2022 je rokem proto věnovaný mladým lidem. Jeden z pilířů Evropského roku mládeže je vytvářet prostor pro to, aby byl slyšet jejich hlas a aby byla mládež zapojena do rozhodovacích procesů a do relevantních politik EU.

Během Evropského roku mládeže je mladým věnována speciální pozornost - jsou vytvářeny nové přiležitosti k učení, prostor ke sdílení a setkávání a zapojování se do aktivit po celé Evropě.

Dopad a odkaz Evropského roku mládeže bude dlouhodobý, nezůstane jen u roku 2022. Z tohoto důvodu se spojily tři evropské instituce, aby společně s mladými lidmi na konferenci v Bruselu uzavřely Evropský rok mládeže a prodiskutovaly jeho úspěchy a potenciál.

Informace o konferenci

Konference „Claim the future” se uskuteční 6. prosince 2022 v Evropském parlamentu v Bruselu. Mezi 750 účastníky budou mladí lidé, politici, lidé s rozhodovací pravomocí a experti.

Jedná se o společnou akci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU, které v současnosti předsedá Česká republika. Do plánování obsahu konference je od začátku zapojeno 6 mladých lidí z Francie, Česka a Švédska, kteří společně navrhli hlavní část programu. Jako stěžejní témata vybrali digitální a inkluzivní vzdělávání a duševní zdraví.

Výsledkem jejich práce je úvodní plénum a čtyři panely, které budou probíhat v rámci části programu „Lets Talk Future“. Podrobně se zaměří na následující podtémata:

(1) Inclusive Europe through Education
(2) Digital Europe through Education
(3) European Wellbeing through Mainstreaming Mental Health Care
(4) European Wellbeing through Accessible Mental Health Care

Odpolední část se pak bude věnovat dalším krokům, které povedou k podpoře mládeže, a celkovému odkazu Evropského roku mládeže.

Profil mladých účastníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká rada dětí a mládeže a Dům zahraniční spolupráce připravily společně výzvu, ve které hledají 3 mladé lidi, které za Českou republiku vyšlou na konferenci. Jaký by měl být profil zájemců o účast?

Ideální účastník/účastnice konference vypadá následovně:

✓ je ve věku mezi 18 a 30 lety
✓ má čas 5. a 6. prosince 2022 (do Bruselu se bude cestovat už 5. prosince)
✓ má dobrou znalost angličtiny
✓ má zájem o témata, jako je digitalizace ve vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a duševní zdraví
✓ zájemce/zájemkyně může mít předchozí zkušenost s podobnými akcemi, ale také nemusí

Náklady na cestu a ubytování (z 5. na 6. prosince) bude vybraným mladým lidem hrazeno.

Co je třeba udělat pro účast na konferenci?

✓ napsat nám, jak vnímáte jedno z témat konference (digitalizace ve vzdělávání, inkluzivní vzdělávání nebo duševní zdraví) – délka max. 1 normostrana
✓ zaslat nám svůj životopis

Vše prosím zašlete na e-mail michaela.dolezalova@crdm.cz do 20. října 2022. Vybraní zájemci budou pozváni na krátký online pohovor, který se uskuteční 24. října mezi 14:00 – 16:00. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 31. října.

PřílohaVelikost
PDF eyy_claim_the_future_vyzva.pdf219.87 KB