Ve dnech 9. – 11. března 2020 se uskutečnila v chorvatském Záhřebu Evropská konference mládeže. Přinášíme vám pohled Heleny Kuthanové, jedné ze tří českých mladých delegátů.

Ve dnech 9. – 11. března jsem měla tu příležitost se zúčastnit Evropské konference mládeže, která byla zaměřena na téma situace a potřeby mládeže na venkově. Jsem velice ráda, že jsem měla příležitost stát se jedním z mladých delegátů. Toto téma je mi velice blízké, několik let již pracuji pro Místní akční skupinu Hradecký venkov, která má za cíl rozvoj venkovského prostoru. Problematiku řešení odchodu mladých lidí z venkova cítím jako velice důležitou. Sama z venkova pocházím a musím přiznat, že jako každý mám touhu objevovat svět, ale nic nezmění ten pocit, když se vrátím zpět a vidím ty známé tváře a krásnou krajinu, kterou nám venkov nabízí. Myslím, že venkov skrývá velký potenciál a měli bychom se na něj zaměřit a ukázat mladým lidem, že zde mohou prožít krásný a šťastný život.

Během třech dní jsme se zúčastnili několika workshopů, kde jsme mezi jednotlivými delegáty ze zemí EU sdíleli návrhy k řešení zajištění kvalitního zaměstnání pro mládež, příležitosti pro venkovskou mládež, kvalitní práce s mládeží. Zaujal mě zde jeden velmi dobrý příklad dobré praxe z Rakouska, kde vytvořili aplikaci, která podporuje dobrovolníky a nabízí jim dělat dobré skutky pro komunitu, a za to získávat virtuální body, které se dají proměnit za konkrétní aktivity – například babičce někdo pomůže s nákupem nebo své obci pomůže sázet stromy, a za tyto načtené body může jít na kurz paddleboardingu.

Také zde zazněl LEADER jako dobrá podpora mladých lidí, což jsem velice ráda a vlastně trochu překvapena, že to delegáti znají.

„Metoda LEADER je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, a to na základě principu zdola-nahoru.“ (pozn. SD s mládeží; zdroj)

Bylo by úžasné, kdyby se mladí lidé dozvěděli více o LEADERu a o místních akčních skupinách, díky kterým můžou například získat podporu v rámci Programu rozvoje venkova na své podnikání na venkově.

Díky této konferenci jsem si uvědomila, že bychom se měli více zaměřit na mládež a jejich potřeby.

Helena Kuthanová

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu