Barbora je mladá právnička, která pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv. Patrik je čerstvým absolventem Oxfordské univerzity ve Velké Británii. Oba dva budou během svého 16 měsíčního mandátu reprezentovat českou mládeže na půdě OSN a zároveň budou předávat nabyté zkušenosti mladým lidem v Česku.

Barbora je mladá právnička, která pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv. Byla přijata k doktorskému studiu na Právnické fakultě MU v Brně. Absolvovala Evropskou dobrovolnou službu v Holandsku. Dlouhodobě se zabývá problematikou lidských práv, píše na toto téma odborné články. Mimo to také závodně plave.

Patrik je čerstvým absolventem Oxfordské univerzity ve Velké Británii. Dlouhodobě se zajímá o zahraničně-politické a společenské dění, účastnil se modelových jednání Severoatlantické aliance a OSN, absolvoval stáže na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a v Evropském parlamentu. Hrál osm let na bicí nástroje a během studia aktivně působil v Československém spolku sdružujícím české a slovenské studenty na tamější univerzitě.

Výběrové řízení do třetího ročníku Programu Mladých delegátů ČR do OSN bylo dvoukolové. Prvního kola se účastnilo 34 kandidátů, kteří kromě životopisu a motivačního dopisu museli prokázat znalosti daného sektoru v eseji na téma: “How might young people contribute to the fulfilment of the Sustainable Development Goals (Agenda 2030) in the Czech Republic? Where do you see the opportunities for potential improvement?”

Oproti předchozím ročníkům dostali za úkol i navrhnout a zdůvodnit, jakým dílčím tématem blízkým jejich osobní preferenci by se chtěli zabývat po dobu trvání jejich mandátu v českém veřejném prostoru.

Druhého kola, které probíhalo formou pohovoru za účasti zástupců partnerů organizujících program mladých delegátů - MZV, MŠMT a ČRDM, se účastnilo sedm vybraných kandidátů, kteří všichni prokázali velmi dobré znalosti OSN, mezinárodního prostředí, měli četné zkušenosti s prací s mládeží a s dobrovolnickými aktivitami, samozřejmě výbornou angličtinu.

Co na své zvolení říkají nově vybraní mladí delegáti? „Když jsem se dozvěděla, že jsem se stala mladou delegátkou v OSN, byla jsem nadšená a ráda za velkou příležitost. Určitě to bude nezapomenutelný zážitek a zároveň šance, jak něco změnit, i kdyby to měla být maličkost. Všechno se počítá. Je skvělé mít možnost reprezentovat názory mladých lidí z České republiky v mezinárodní organizaci s celosvětovým vlivem na dodržování lidských práv, jakou je Organizace spojených národů,“ říká Barbora Antonovičová.

Jejím tématem pro mandát je přístupné vzdělávání a volnočasové aktivity pro všechny s ohledem na různé specifické potřeby konkrétních mladých lidí. „Pozorně a ráda budu naslouchat myšlenkám mladých lidí jak u nás, tak v zahraničí; pomůže mi to mandát vykonávat kvalitně a s rozhledem. Doufám, že se mi nabyté zkušenosti podaří po návratu předávat dál, a tím přispět k zlepšení informovanosti mladých.“

Patrik Plavec reaguje v podobném duchu: "Nesmírně se těším na příležitosti, které Program Mladých delegátů do OSN nabízí. Považuji mandát Mladého delegáta za velkou zodpovědnost a jsem velmi poctěn, že mohu napnout své síly při reprezentaci mládeže a České republiky na půdě OSN. Zároveň se neméně těším na debaty s mládeží a společnou formulaci našich zájmů, která je pro věrohodnou reprezentaci klíčová."

Nyní čeká nové delegáty řada dalších příprav. Musí se zkontaktovat s oběma ministerstvy a také se Stálou misí v New Yorku a podrobně se seznámit s plány i programem jejich pobytu na říjnovém Valném shromáždění OSN. Potřebují si rovněž připravit proslov, nastudovat aktuální verzi rezoluce o mládeži… Oběma novým delegátům gratulujeme a věříme, že se jim podaří navázat na úspěšný druhý ročník programu a posunout jeho úspěch ještě dále.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu