Česko má nové Mladé delegáty do OSN. Jsou jimi Barbora Antonovičová a Patrik Plavec.

Barbora je mladá právnička, která pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv. Patrik je čerstvým absolventem Oxfordské univerzity ve Velké Británii. Oba dva budou během svého 16 měsíčního mandátu reprezentovat českou mládeže na půdě OSN a zároveň budou předávat nabyté zkušenosti mladým lidem v Česku.

**Barbora je mladá právnička, která pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv.** Byla přijata k doktorskému studiu na Právnické fakultě MU v Brně. Absolvovala Evropskou dobrovolnou službu v Holandsku. Dlouhodobě se zabývá problematikou lidských práv, píše na toto téma odborné články. Mimo to také závodně plave.

**Patrik je čerstvým absolventem Oxfordské univerzity ve Velké Británii.** Dlouhodobě se zajímá o zahraničně-politické a společenské dění, účastnil se modelových jednání Severoatlantické aliance a OSN, absolvoval stáže na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a v Evropském parlamentu. Hrál osm let na bicí nástroje a během studia aktivně působil v Československém spolku sdružujícím české a slovenské studenty na tamější univerzitě.

Výběrové řízení do třetího ročníku Programu Mladých delegátů ČR do OSN bylo dvoukolové.
Prvního kola se účastnilo 34 kandidátů, kteří kromě životopisu a motivačního dopisu museli prokázat znalosti daného sektoru v eseji na téma: “How might young people contribute to the fulfilment of the Sustainable Development Goals (Agenda 2030) in the Czech Republic? Where do you see the opportunities for potential improvement?”

**Oproti předchozím ročníkům dostali za úkol i navrhnout a zdůvodnit, jakým dílčím tématem blízkým jejich osobní preferenci by se chtěli zabývat po dobu trvání jejich mandátu v českém veřejném prostoru.**

Druhého kola, které probíhalo formou pohovoru za účasti zástupců partnerů organizujících program mladých delegátů - MZV, MŠMT a ČRDM, se účastnilo sedm vybraných kandidátů, kteří všichni prokázali velmi dobré znalosti OSN, mezinárodního prostředí, měli četné zkušenosti s prací s mládeží a s dobrovolnickými aktivitami, samozřejmě výbornou angličtinu.

**Co na své zvolení říkají nově vybraní mladí delegáti?**
*„Když jsem se dozvěděla, že jsem se stala mladou delegátkou v OSN, byla jsem nadšená a ráda za velkou příležitost. Určitě to bude nezapomenutelný zážitek a zároveň šance, jak něco změnit, i kdyby to měla být maličkost. Všechno se počítá. Je skvělé mít možnost reprezentovat názory mladých lidí z České republiky v mezinárodní organizaci s celosvětovým vlivem na dodržování lidských práv, jakou je Organizace spojených národů,“* říká **Barbora Antonovičová**.

Jejím tématem pro mandát je přístupné vzdělávání a volnočasové aktivity pro všechny s ohledem na různé specifické potřeby konkrétních mladých lidí. „Pozorně a ráda budu naslouchat myšlenkám mladých lidí jak u nás, tak v zahraničí; pomůže mi to mandát vykonávat kvalitně a s rozhledem. Doufám, že se mi nabyté zkušenosti podaří po návratu předávat dál, a tím přispět k zlepšení informovanosti mladých.“

**Patrik Plavec** reaguje v podobném duchu: *"Nesmírně se těším na příležitosti, které Program Mladých delegátů do OSN nabízí. Považuji mandát Mladého delegáta za velkou zodpovědnost a jsem velmi poctěn, že mohu napnout své síly při reprezentaci mládeže a České republiky na půdě OSN. Zároveň se neméně těším na debaty s mládeží a společnou formulaci našich zájmů, která je pro věrohodnou reprezentaci klíčová."*

Nyní čeká nové delegáty řada dalších příprav. Musí se zkontaktovat s oběma ministerstvy a také se Stálou misí v New Yorku a podrobně se seznámit s plány i programem jejich pobytu na říjnovém Valném shromáždění OSN. Potřebují si rovněž připravit proslov, nastudovat aktuální verzi rezoluce o mládeži…
Oběma novým delegátům gratulujeme a věříme, že se jim podaří navázat na úspěšný druhý ročník programu a posunout jeho úspěch ještě dále.

Mohlo by vás zajímat