Dne 5. října se konala v Centru Pant diskuse o rozvoji potenciálu mládeže z venkovských regionů – jednom ze tří hlavních témat konzultací VII. cyklus Strukturovaného dialogu a s mládeží. Diskuse probíhala v přátelském duchu - i přes deštivé, ponuré počasí byla plná energie. Téma je jedním ze tří témat letošního cyklu Strukturovaného dialogu.

Diskutovalo o následujících otázkách:

  1. Výhody života na venkově:

Zde diskutující poukazovali zejména na pozitivní vliv životního prostředí a přírody jako takové (čistší vzduch, klid, možnost si něco vypěstovat). Oceňovali komunitní a občanský život (sousedská výpomoc, blízkost politiků, které dobře známe, informovanost o akcích – rozhlas, obecní noviny...)

  1. Nevýhody života ve vašem regionu:

Jelikož většina účastníků pochází z Ostravy nebo se v ní chystá žít, nejčastější zmínkou bylo ovzduší, následované vylidněností versus přelidněností centra či jednotvárnost pracovních příležitostí a nedostatečná příležitost k propojování se napříč sociálními skupinami.

  1. Příčiny odchodu z regionu + motivace k případnému návratu:

Jako důvody k návratu byly zmíněny kupříkladu blízkost rodiny a přátel, morální povinnost (všichni odchází, tak bych měl zůstat). Jako důvod se do regionu nenavrátit bylo zmíněno životní prostředí, ekonomická situace (kupříkladu méně pracovních příležitostí), méně příležitostí pro vzdělávání budoucích dětí.

  1. Jak zajistit, aby byl venkov atraktivní pro mládež:

Zde byla diskuse nejplodnější. Mezi návrhy, jak region udržet atraktivním, bylo posílení komunity pomocí posílení vztahů (např. mezigeneračních), větší nabídka kroužků či aktivit, udržení tradic, kterých se účastní celá komunita, spolupráce mezi jednotlivými obcemi (forma sportovních turnajů aj.).

Diskuse byla zajímavá v tom, že se konala mezi různými sociálními bublinami, které na akci navzájem komunikovaly. Což se mi zdá jako jedna z nejschůdnějších cest, jak najít společný průsečík zájmů a společně na něm zapracovat: sejde-li se k němu skupina, která by ráda na něm participovala. Diverzita názorů byla hlavním plusovým bodem celé akce a účastníkům děkuji. Doufám, že si z diskuse také něco odnesli jak do svého občanského, tak osobního života.

Vladimír Bodiš

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu