Vladimír Bodiš

Ročník: 
2020-2021
2019-2020

Jsem mladým ambasadorem Strukturovaného dialogu s mládeží. Moje škála aktivit je pestrá – od dobrovolníka v Amnesty International ČR, která se zabývá lidskými právy, přes ambasadora Rekonstrukce státu se zaměřením na nezávislou justici, protikorupční zákony a zákony transparentnosti, po tématiku školství. Zde se zejména zabývám inkluzivním vzděláváním, kterým jsem jakožto prakticky nevidomý prošel od mateřské školky po středoškolské vzdělání zakončené maturitou.

Studoval jsem rok sociální práci, necelý semestr romistiku na FF UK a připravuji se na studium práv. Byl jsem i stážistou na pražském magistrátě na odboru Integrace národnostních menšin a cizinců.

Ambasadorem SD jsem se stal z důvodu, že bych rád aktivně podpořil mladou generaci k vývoji a k uvědomění si sebe sama jako občanů a aby převzala do rukou otěže občanské angažovanosti.

Ambasador / Delegát: 
Ambasador