Leonard Zucconi

Ročník: 
2017-2018

Leonard Zucconi studuje v sextě Gymnasia Karla Sladkovského v Praze. Úspěšně se účastnil programu Juniorské University Karlovy jak v humanitně-společenském, tak v přírodovědně-lékařském zaměření, v roce 2018 pak plánuje studijní pobyt v Japonsku. Ve volném čase se zabývá japanologií, filosofií a kulturní a sociální antropologií, méně pak politikou. Jako mladý ambasador se bude věnovat tématům veřejného prostoru a jeho politického a sociálního vlivu (zejména pak mezi mládeží), a poté nacionalismu v nejširším slova smyslu i vypjatého nacionalismu a různých forem extremistického smýšlení.

Ambasador / Delegát: 
Ambasador