ZVEME VÁS NA KONFERENCI VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

Čtvrtek 10. 12. 2015
E-mail organizátora: 
sandra.telenska@jsns.cz
Web organizátora: 
Přijďte diskutovat se zástupci MŠMT a českými a zahraničními odborníky o podpoře místních studentských iniciativ a možnostech průřezového tématu výchova demokratického občana. Představeny budou i výstupy strukturovaného dialogu EU s mládeží na téma participace mládeže a výchova k občanství.

- Jaká je systémová podpora výchovy k občanství? Jaký byl její vývoj a je současná situace dostačující?

- Jaká je situace na poli aktivního občanství mladých lidí, zvlášť ve vztahu k občanské a politické angažovanosti mládeže?

O těchto i dalších otázkách budeme diskutovat v pražském Goethe istitutu 10. prosince s náměstkem MŠMT pro řízení sekce vzdělávání panem Jaroslavem Fidrmucem, zástupkyní německé spolkové agentury Bundeszentrale fur Politische Bildung Saskiou Nauck i odborníkem z Norska, kteří budou sdílet informace z jejich praxe. Program budou tvořit panelové debaty a kulaté stoly tak, abychom vytvořili prostor pro sdílení vašich zkušeností.

Chceme vám nabídnout možnost diskutovat s kolegy a kolegyněmi i odbornou veřejností z řad českých neziskových organizací, které se také výchově k aktivnímu občanství věnují.

Seznamte se s programem a přečtěte si pozvánku, kterou podle vašeho uvážení můžete rozeslat i vašim kolgům a kolegyním nebo jiným zájemcům. Pokud se chcete přihlásit, prosím, napište email na adresu sandra.telenska@jsns.cz.