Workshop SD na XIX. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Pátek 18. 11. 2016 - Sobota 19. 11. 2016
E-mail organizátora: 
lenka.jurenova@crdm.cz
Telefon organizátora: 
724090078
Workshop pro účastníky zasedání připravuje NPDM.

Tématem workshopu bude prioritizace doporučení z Evropské konference mládeže v Košicích (říjen 2016) a návrhy jejich uvedení do praxe.