Víkendový seminář s poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským

Pátek 20. 11. 2015 - Neděle 22. 11. 2015
E-mail organizátora: 
rejtharova@zdechovsky.eu
Telefon organizátora: 
+420 733 60747
Web organizátora: 
Účelem tohoto semináře je zahájit diskusi s mladými lidmi se zájmem o evropské politické dění, přinést nezkreslené informace o práci poslance EP, institucích EU a náplni a dlouhodobě tak pracovat na vyšším zapojení občanů ČR do evropské politiky. Současně chceme dát mladým aktivním lidem možnost se rozvíjet a ukázat jim možnosti, jak zvýšit své znalosti a schopnosti pro další pracovní uplatnění.

Seminář je určen zejména pro mladé lidi, kteří mají zájem o veřejné dění, politiku a Evropskou unii. Konkrétní program naleznete v přiloženém souboru.

Pokud máte zájem se semináře účastnit, kontaktujte prostřednictvím emailu paní Lenku Rejtharovou, asistentku pana poslance Zdechovského.
E-mail: rejtharova@zdechovsky.eu nebo telefonicky +420 733 607473 nejpozději v neděli 15.11.2015.